Det opplyser politiet.

- Meldingen kom litt før kloken 17.00. En polskregistrert semitrailer var trolig på vei til Trondheim, og skal ha foretatt en farlig forbikjøring på yttersida i høy hastigeht, sier Marit Sem ved Fosen lensmannsdistrikt.

- Fikk politiet stoppet sjåføren?

- Ja, han ble stoppet i 18-tida. Han ble forbeholdt kjøringa si, og tok det til etterrettning. Han hadde ikke noen forklaring på hvorfor han hvorfor han kjørte som han gjorde, sier Sem.