Om alle fulgte fartsgrensene ville hvert fjerde menneskeliv ha blitt reddet hvert år.

I en fersk undersøkelse gjennomført for Statens vegvesen forteller 64 prosent av sjåførene at de er opptatt av å holde fartsgrensene. Men undersøkelsen avslører også forskjell mellom liv og lære. 8 av 10 sjåfører forteller at de av og til eller ofte kjører minst 5-10 km/t for fort ved fartsgrense 80 km/t, mens 5 av 10 kjører 15 km/t eller mer for fort.

- Alle vil, men få gjør det. Vi må få til en adferdsendring. Farten tar flest liv i trafikken. Selv moderate fartsøkninger i forhold til fartsgrensene gir dramatisk forhøyet risiko, sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Tallenes tale er klar! I om lag halvparten av alle dødsulykkene de siste årene har for høy fart vært medvirkende årsak. Hver fjerde som mister livet i trafikken hadde berget livet dersom alle holdt seg til fartsgrensene. Med 2008-tallene som grunnlagt hadde dette forhindret 60 trafikkdrepte og 154 hardt og varig skadde.

- Folk ser på seg sjøl som ansvarlige bilister, men likevel bryter de fartsgrensene med viten og vilje. Kunnskapen om risiko er liten. Det er dette vi i Vegvesenet forsøker å rette på gjennom den pågående fartskampanjen, sier Amundsen.

Forholdet mellom fart og risiko er veldokumentert. Fem prosent fartsøkning gir ti prosent økning i ulykker og 25 prosent økning i antall døde. Økes farten fra 80 til 93 km/t når fartsgrensen er 80, dobles risikoen for å dø i en trafikkulykke.

- Fartsgrensen har bare to sider. Enten følger du den eller bryter den!

Statens vegvesen har laget egne farts- og risikokalkulatorer på sine nettsider (Vegvesen.no/fart), som sammen med annet faktamateriell skal gi norske bilister kunnskap om forholdet mellom fart, risiko og konsekvens.

Illustrasjonsbilde. Foto: Torfinn Hansen