Fylkesvei 723 ved Ryssdalsvatnet vil neste uke stenges i perioder. Det opplyser Statens vegvesen. Årsaken er gjennomføring av fjellrensking. Det er vanskelig å anslå akkurat hvilke tider og hvor lenge veien holdes stengt. Vegvesenet vil så langt det er mulig tilpasse arbeidet etter trafikken. Vegvesenet oppfordrer trafikanter til å vise tålmodighet på stedet.

Rutebuss

- Arbeidet vil kreve hele veibredden, ikke minst på grunn av liftbruk. Veien vil derfor være stengt i kortere perioder. Strekningen vil derimot alltid holdes åpen for rutegående trafikk. Når rutebuss passerer stedet, kan man derfor alltid passere. Vi håper for øvrig at trafikantene har tålmodighet med arbeidet på stedet, oppfordrer byggeleder Olav Storsve i Statens vegvesen.

Vegvesenet opplyser at strekningen trolig stenges om natten.

Man er for øvrig allerede i gang med rensking av fjell også i Roan. Dette arbeidet skjer med jevne mellomrom, for å minske risikoen for ras og steinsprang.