Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) går i dag ut i VG og forlanger mer disiplin i skolen. Han vil gi lærerne vide fullmakter til å bli sjef i klasserommet.

- Legg bort mobilen

Et av punktene Røe Isaken foreslår går på utenomfaglig mobil- og PC-bruk i undervisningen.

«Læreren kan inndra mobiler og PC-er dersom elever ikke følger pålegg om å legge slike bort», skriver VG.

- Naturlig del av undervisningen

Fosna-Folket.no har snakket med to Fosen-rektorer om hvordan sanksjoner praktiseres i dag. Rektor Langmo ved Stadsbygd skole mener mobil- og PC-bruk både kan ha positive og negative sider.

- Digitale ferdigheter er lagt inn i skolen som den femte grunnleggende ferdighet. I mange tilfeller i undervisningen er det naturlig å bruke mobilen og PC-en. Mobilen kan for eksempel benyttes som kalkulator, påpeker han.

Langmo erkjenner imidlertid at utenomfaglig bruk av mobil i undervisninger er et problem.

- Det kan selvfølgelig være fristende for elevene å bruke mobilen til å gå inn på Facebook eller annet, sier han.

Læreren tar mobilen

Ifølge Langmo skal elevene ha mobilen avslått i skolesekken når den ikke brukes aktivt i undervisningen.

- Hva gjør lærerne hvis de oppdager at en elev bruker mobilen utenomfaglig i undervisningen?

- Hvis noen sitter og luretrykker under pulten, kan læreren ta mobilen og legge den på kateteret eller ta den med inn på kontoret. Hvis det skjer gjentatte ganger kan eleven få anmerkning noe som kan få konsekvenser for orden- og oppførselskarakteren. Dette er imidlertid et vanskelig tema. Mobilen er en privat eiendel. Det blir et spørsmål om hvor man skal legge lista.

- Har det hendt at lærere har inndratt mobiler ved Stadsbygd skole?

- Ja, det har skjedd, svarer Langmo.

Foresatte får telefon hjemme

Dagens praksis ved Åset skole i Åfjord er at 1. – 4. klasse ikke får ha med mobil. Mellomtrinnene får ha den med, men den skal være avslått.– Elevene kan bruke den når læreren åpner for det. Noen ganger kan det være greit, men det er læreren som må ta føringen, sier Inger Helen Mørreaunet, rektor ved Åset skole.Hun mener situasjonen rundt mobil ikke lenger er sort hvitt.

– Mobilen har utviklet seg. I noen tilfeller kan den brukes i forbindelse med undervisning, forteller hun.

– Hva skjer dersom læreren ser en elev som fikler med mobilen mens undervisningen pågår?

– Da tas den inn og oppbevares til skolens slutt. Ved gjentakelse får elevens foresatte en telefon hjem, og de må hente den, sier rektoren.