Under kommunestyrets samling på Vingsandkroa onsdag, deltok ordfører Arnhild Holstad (Ap) i Namsos og prosjektleder Ragnar Prestvik i Region Namdal.

– Osen er velkommen

Ordfører Arnhild Holstad (Ap) i Namsos og prosjektleder Ragnar Prestvik i Region Namdal. Foto: Terje Dybvik

Holstad og Prestvik var invitert til å orientere om arbeidet med å opprette nye Region Namdal – et nytt regionråd for hele Namdals-området. I dette arbeidet legges det til grunn en avvikling av de eksisterende regionrådene Kystgruppen, Indre Namdal regionråd og Midtre Namdal samkommune.

Osen er i dag medlem av Fosen regionråd. Dagens Region Namdal (RN) fungerer som et politisk samarbeid mellom de 13 namdalskommunene på ordførernivå. Osen er ikke en av disse 13, men i likhet med Bindal kommunen deltar Osen på møtene med observatørstatus.

– Vil Osen bli en del av nye Region Namdal er kommunen velkommen, men dette er noe dere må ta stilling til selv. Vi er ikke her på noen frierferd, understrekte Arnhild Holstad.

Gode erfaringer fra Namdal

Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap) opplyste om at han hadde veldig gode erfaringer med samlingene han hadde deltatt på i RN.

– Jeg føler at det er et velfungerende forum, hvor man utad klarer å framstå med slagkraft.

Han fikk støtte fra tidligere Osen-ordfører Jørn Nordmeland (KrF/V).

– Jeg har gjort meg de samme erfaringene. Ikke det at Fosen Regionråd er noe dårlig forum, men RN klarer framstå med mer tyngde og er ikke så preget av stridigheter innad mellom kommunene som Fosen, framholdt Jørn Nordmeland.

Nordover eller sørover

Osen har stående vedtak på at de vil bestå som selvstendig kommune i framtida. Fylkesmannens anbefaling er at Osen i første omgang kan få beholde den statusen, men at kommunen fra 2025 bør inngå i en større sammenslutning. Muligheten for å bli tvangssammenslått framstår som åpenbar for flere av lokalpolitikerne. Om kommunen skal sogne sørover eller nordover står som ubesvart spørsmål.

– Politikerne bør kanskje ikke vente så lenge ut på nyåret før de tar denne debatten, framholdt rådmann Roar Leirset.

– Jeg mener vi helt klart bør sogne nordover. Når det meldes nordøst kuling fra Namdalen, så slår den inn over oss også, framholdt Trygve Olav Rånes (Sp).

Innspillet skapte latter rundt bordet.

Flere framholdt at nordover var den beste veien å gå, hvis det skal velges ei retning.

– Hører historisk til Fosen

– Vi kan ikke bare hoppe bukk over historikken vår, og den sier oss at vi hører til sørover med resten av Fosen. I dag henter vi det beste av tjenester enten det er i Nord- eller Sør-Trøndelag, sa Stener André Hepsø (Frp).

– Hvis vi blir en del av en større kommune, så blir det slutt på å «shoppe» tjenester på ulike hold. Da blir vi part i en storkommune, fortsatte ordfører John Einar Høvik (Frp).

– Ett er sikkert: Ørland vil aldri framstå som noe naturlig sentrum for Osen. En blindtarm er noe du først merker at du har når det går betennelse i den. Ørland er en blindtarm for oss, sa Per A. Rødøy (V/KrF).

Tar opp debatten

Stående vedtak fra Osen kommunestyre ble gjort i juni 2015:

«Osen kommune opprettholdes som egen kommune, uten grensejusteringer ut av kommunen. Kommunestyret stiller seg positiv til eventuelle ønsker om grensejusteringer der grendesamfunn i nabokommuner reiser spørsmålet om å få tilslutte seg Osen kommune.»

Ordfører John Einar Høvik avsluttet den foreløpige debatten om Osens retningsvalg.

– Vi får gå i tenkeboksen. Så kan vi sette denne saken på sakskartet på nyåret, sa Høvik i sin oppsumering.

Terje.Dybvik@fosna-folket.no

975 94 180