- Det er tøft at det ikke er mulig å involvere innbyggerne, og at det er knapt med tid til å få med tillitsvalgte i prosessen også. Vi har drøftet dette i felles ledergruppe i Leksvik og Rissa, og vi har Vi har drøftet dette med tillitsvalgte i møter. Vi er enige med tillitsvalgte og i ledergruppa om at dersom det blir "ja" så bør vi starte arbeidet nesten med en gang heller enn å vente, sier rådmann i Indre Fosen Vigdis Bolås.

Fredag hadde rådmannen og de to ordførerne drøftingsmøte med tillitsvalgte for Fagforbundet i Indre Fosen.

Ordførerne sier det er krevende å gjennomføre en prosess rundt mulig kommunesammenslåing samtidig som man holder på med å slå sammen to kommuner.

Ledergruppa i Indre Fosen er likevel tydelige på at dersom man skal slå seg sammen til Fosen kommune, må man ikke vente for lenge før den nye kommunen skal tre i kraft.

To prosesser

I prosessen fra 20. april frem mot en avgjørelse i kommunestyret i Indre Fosen den 11. mai, har det vært lite tid til innbyggerinvolvering gjennom folkeavstemning eller innbyggerundersøkelser.

Det har også vært knapt med tid for å høre tillitsvalgte i prosessen. I Indre Fosen pågår dessuten prosessen for å danne en ny kommune samtidig.

- Det er en utfordring å tenke på en ny sammenslåing samtidig som vi er i en sammenslåingsprosess nå. Med så kort tidsvindu er et vanskelig med involvering, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

- Prosessen vi har for å bli Indre Fosen går veldig fint. Samtidig diskuterer vi store ting som Fosen kommune. Det er krevende, men jeg synes det er veldig greit at vi får diskutert så mye som mulig før avgjørelsen, sier Rissa-ordfører Ove Vollan (H).

Tett på

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Rissa, Kurt Rønning, sier de er tett på prosessen om Fosen kommune som går i Rissa.

- Vi gjør så godt vi kan, men har ikke mye tid i prosessen på tre uker. Vi får ikke til så mye inkludering som vi ønsker, som medlemsmøter og liknende. Allment er det liknende for kommunene, hvor innbyggerne ikke kan bli hørt, sier Rønning.

Han sier at en prosess på tre uker for å avgjøre om Fosen blir ny kommune er uverdig for innbyggerne på Fosen.

- Vi har snakket med både rådmenn og ordførere flere ganger om Fosen kommune.Vi hadde et kjempebra møte på fredag. Det er utrolig viktig i en sånn prosess at vi får delta. Trepartssamarbeidet har vært nøkkel til at sammenslåingsprosessen for å bli Indre Fosen har bitt så god som den har vært. Vi løser utfordringene i forkant heller enn å slite med problemer i etterkant, sier Rønning.

- Det er soleklart at det er kjempeviktig å involvere ansatterepresentantene så tidlig som mulig i prosessen. Det må være med om vi skal ha en god prosess, sier ordfører Saghaug.

- Jeg kjenner på at beslutningsprosessen er knapp. Det er krevende å inkludere innbyggere og ansatte, sier Saghaug (H).

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Rissa, Kurt Rønning, sier man må ha tid til å finne ut hva den foreslåtte nye kommunestrukturen på Fosen faktisk innebærer for å ha en god prosess. Foto: Fagforbundet

Raskt i gang

Rådmann Bolås sier stemningen er at hvis Fosen skal bli en kommune, at det kan være lurt å komme i gang fort.

Fra 1. januar til neste år blir Indre Fosen ny kommune, og tiden med ny omstilling før en eventuell felles Fosen kommune vil vare frem til datoen som settes for oppstart av ny kommune.

I saksframlegget til ordførerne på Fosen har alle rådmennene som diskuterte seg frem til en felles uttalelse, blitt enige i at Fosen kommune bør ha oppstart fra 2022.

- Vi rådmenn har hatt kort tid. Vi har ikke rukket å involvere så mange, men har prøvd så godt det lar seg gjøre. Det er litt vanskelig å sette tidspunkt for når den nye kommunen starter opp. Jeg antydet 2024. Ledergruppa i Leksvik og Rissa signaliserte at det er like greit å komme i gang fort og mente 2022 ville være et greit tidspunkt.

Hurtigprosess

Rønning er kritisk til hurtigprosessen frem mot en beslutning om kommunefremtiden på Fosen.

- Fagforbundet er ikke for eller mot kommunesammenslåing. Vi ønsker at dersom man skal gjennomføre kommunereform at det må skje med fakta, frivillighet og folkeavstemning. Vi må bruke god tid for å kartlegge hvor vi vil og hvordan vi skal få til å komme oss dit. Det blir en rar prosess å starte med konklusjonen og så fylle inn resten etterpå, sier Rønning.

Han sier modellen om Fosen kommune basert på NIVI sin rapport inneholder mange ideer som er helt uprøvde, samtidig som lovnader og løfter rundt kommunereform som har vært gjentatt siden ideen med samkommuner ble sondert for første gang i 2004 også er med.

- Det er snakk om helt uprøvde ting. Vi vet ikke hva det innebærer. Si regionstyrene. Hva skjer om et regionstyre i for eksempel Osen fatter en beslutning som kommunestyret for hele Fosen ikke er enige i. Har de vetorett i Osen eller blir de overstyrt av kommunestyret? Dette kan fungere, men vi må ha tid til å finne ut hva denne strukturen faktisk innebærer, sier Rønning.

- Det virker som denne hurtigprosessen er tegn på en regjering som er litt i panikk etter at kommunereformen deres har strandet.

Ikke avgjort

Rissa-ordfører Vollan sier det er for tidlig å si noe om Indre Fosen kommer til å si ja eller nei til Fosen kommune.

- Med så kort tid, tror jeg ikke det er avgjort hvordan det går før på torsdag. Vi bruker tiden som er, sier han.

- Nå har vi lagt frem vårt saksframlegg. Så er det opp til politikerne å bestemme hvilken vei vi velger. Det er god driv i Indre Fosen. Vi har mye kompetanse på omstilling. Det er ikke her det blir noen bremsekloss om det bestemmes at vi skal danne en felles kommune på Fosen, sier Vigdis Bolås, rådmann i Indre Fosen.