- Vi har jobbet med livsglede og aktiviteter for beboerne før, men nå er arbeidet satt i system. Vi har vært gjennom en stor kulturendring for å sette brukerne i førersetet. Alt vi gjør skal ha med seg livsgledeperspektivet, sier Karen Rasch Lund Aune, som er leder for Ørland sykehjem.

I slutten av april var stiftelsen Livsglede for eldre på besøk og sertifiserte sykehjemmet som Fosens første livsgledehjem.

Tirsdag åpnet sykehjemmet dørene og hadde sin første åpne dag for alle som vil komme på besøk. rundt 300 kom på besøk i løpet av dagen.

«Norgesmester»

De ansatte forteller at de var litt nervøse da representanter for Livsglede for eldre befarte sykehjemmet i slutten av april. Da skulle et års arbeid med å legge nye rutiner vurderes for å se om standarden var god nok for å bli Fosens første livsgledehjem.

- De så vi var nervøse på om vi skulle klare kravene. Samtidig visste de hele tiden at det kom til å gå bra, så de holdt oss litt på pinebenken med vilje, sier Vivian Paulsen, som er livsgledeansvarlig på sykehjemmet.

- Det var en lettelse at vi fikk så mye skryt for at mye er på stell. De fleipet med at vi fikk tittelen «Norgesmester» i individuell omsorg uoffisielt. Det var stas, sier Paulsen.

Kartlegger livet

For å ha et system for hvordan hver enkelt beboer skal ha en meningsfylt hverdag, kartlegger livsgledehjem livshistorien til hver enkelt beboer. Livshistorien til alle beboerne på Ørland sykehjem er kartlagt og oppdateres jevnlig.

- Vi tar tak i hobbyene deres, hendelser i livene deres, interesser og det som skjer i familien til hver enkelt bruker inn i aktivitetene deres i hverdagen. Det betyr mye for oss alle at de rundt oss kjenner oss, sier Aune.

Gjennom internkontrollen er livsgledeperspektivet tatt med i både ansattes stillingsbeskrivelser, og alle tiltaksplaner til hver enkelt beboer. Livsgledeaktiviteter blir daglig dokumentert.

- Alle får minst to individuelle aktiviteter tilrettelagt spesielt for dem hver uke. Vi ser på om aktiviteten treffer interessene deres godt og kan prøve noe annet neste gang hvis vi tror det vil bli enda bedre, sier Paulsen.

Handler om aktivitet

Det er ni kriterier som skal oppfylles for å bli sertifisert som et livsgledehjem. Alle de ansatte skal vite hva det betyr å være del av sertifiseringsordningen. Hjemmet skal legge til rette for at beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka, får kontakt med dyr, får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidsaktiviteter.

Det skal være lagt til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen og programmet skal være tilpasset årstidene. Måltid skal ha en hyggelig ramme og kommunikasjonen med pårørende skal stå sterkt.

- Det er mye aktiviteter. Det er viktig at man har noe meningsfylt å gjøre i hverdagen. For eksempel har vi hatt en ponni på besøk i korttidsavdelinga i andre etasje. Den tok heisen opp, sier Anne Lise Grebstad.

- Det skal lite til for å heve livsgleden mye. Sang og musikk kan være alt som skal til, sier Marianne Solbue.

Ansatte i en av sofaene i korttidsavdelingen i andre etasje av Ørland sykehjem. F.v: Karen Rasch Lund Aune, Marianne Solbue, Marie Grønning, Rigmor S. Flatnes, og Anne Lise Grebstad. Foto: Jakob Ellingsen

Del av samfunnet

Åpen dag på sykehjemmet er en del av arbeidet for at sykehjemmet skal bli en aktiv del av samfunnet på Ørland. De ansatte er litt spente på hvordan den åpne dagen blir mottatt.

- Vi er ikke redd for at folk ser hvordan vi har det. Vi er stolte over den jobben som gjøres. Vi håper folk skjønner at det går an å komme hit, sier livsgledeansvarlig Paulsen.

- Vi er veldig takknemlige for alle de som tar kontakt og ønsker oss velkommen eller tisper om aktiviteter. Målet er at de som bor i bygda tør å komme innom når de går tur med hunden for eksempel. Eller det går an å legge en korøvelse til sykehjemmet, sier hun.

Flere har fått med seg at sykehjemmet er på facebook og viser frem hva de gjør når de er ute på byen, for eksempel på kino eller for å gå tur.

- Det er veldig artig at de ansatte er raske til å skrive seg på lista for å være med ut på aktiviteter. Det er også artig for oss at folk tar kontakt når vi er ute, sier Ida Storseth Ness.

Kulturendring

Som leder sier Aune det er kjempeartig at man har lykkes så godt med en kulturendring for å gi et enda bedre tilbud til de med behov for omsorg. I starten var enkelte skeptiske til at omlegging med livsglede som et fundament for hvordan man jobber i hverdagen egentlig kom til å bety mer jobb.

De ansatte sier at det ikke er blitt tilfellet, men at man jobber annerledes.

Aune roser de ansatte for at de raskt har sett mulighetene og har vært pådrivere og positive til hele prosessen.

- Vi har daglig refleksjon der vi snakker om alt vi møter i løpet av arbeidsdagen. Det er kjempeviktig at vi har en faglig utveksling uansett hvor travelt det måtte være i hverdagen. Jeg tror refleksjonsmøtene er et viktig verktøy og godt utgangspunkt for at vi har fått til kulturendringen inn i hverdagen og de daglige omsorgsoppgavene, sier sykehjemslederen.

Sykehjemsleder Karen Rasch Lund Aune, står ved siden av noen av de mange bruksbildene på veggene i Ørland sykehjem. Bildene kan taes ned og være utgangspunkt for en god samtale. Foto: Jakob Ellingsen

Meningsfylt

De ansatte har selv vært med på å legge nye rutiner og prosedyrer for hvordan man systematiserer hverdagen på sykehjemmet med livsglede som grunntanke.

- Jeg tror det har vært en viktig faktor for at vi har lykkes så godt. Noen kommuner på Fosen og ellers i landet har tatt kontakt for å lære mer av hva vi gjør. Vi skal dele alle prosedyrene våre på hjemmesiden til Livsglede for eldre etter at de har bedt om det. Her er det viktig at vi lærer av hva andre gjør og at de kan lære av oss, sier sykehjemsleder Aune.

Samtidig har et nytt pårørendeutvalg startet opp i løpet av arbeidet med sertifiseringen det siste året. Pårørende er også aktivt med på å gi innspill til prosedyrer og aktivitetene og livsgledearbeidet.

Mindre medisiner

Etter omleggingen med større fokus på aktiviteter og livsglede, kan sykehjemmet avsløre at bruken av beroligende medisiner og sovemedisin har gått ned. De forklarer at flere sover bedre etter at de har vært aktive på dagtid, og mange er rolige når de trives bedre.

Større matglede med hyggelige måltider der man snakker om ting som opptar enkeltmenneskene som bor på sykehjemmet er også med på å forsikre at beboerne får best mulig ernæring.

- Det er veldig viktig at vi har hevet kompetansen på fysisk trening og også psykisk trening. Det er viktig at vi har et helhetlig tilbud som gjør at de som er innom korttidsavdelingen også kan flytte hjem igjen med god helse. Livsgledeaktiviteter er en viktig del av det arbeidet, sier fysioterapeut Marie Grønning.

- Det er viktig for arbeidet at fokus på livsglede og kvaliteten i tjenesten er forankret i det kommunale planverket. Det gir oss rom til å jobbe med området, sier sykehjemsleder Karen Rasch Lund Aune.