Varsler løsning på strømkrisa i 2025: -Viktig å lande usikkerhet før investeringsbeslutningen