– Facebook er det dominerende sosiale mediet i alle alderskategorier, men samtidig er det litt overraskende at 19 prosent av de over 55 år sier de vil benytte Snapchat i sommer. Snapchat har jo vært sett på som ungdommens kanal. Men det kan jo hende at mange foreldre er på Snapchat for å kommunisere med sine barn, sier Håvard Atle Skaug, produktsjef i Gule Sider, i en uttalelse.

Sett denne? Dette mener fosningene man ikke bør dele på sosiale medier

Dette fremkommer i en undersøkelse Eniro/Gule Sider har fått utført. Den viser at Facebook vil bli mest benyttet i alle aldersgrupper i sommer. Blant de unge mellom 18 og 34 år er Snapchat (66 prosent) og Instagram (53 prosent) også populært. Bare i underkant av 20 prosent av de over 55 år har tenkt å benytte seg av disse kanalene i sommer. Det er også nesten utelukkende de under 34 år som har tenkt å benytte Tinder i sommer, står det i pressemeldingen.

– Mer opptatt av det visuelle

Nesten halvparten av kvinnene bruker Snapchat (47 prosent) og Instagram (45 prosent). Én tredjedel av mennene bruker disse.

– En mulig forklaring på dette er at kvinner er mer opptatt av det visuelle enn menn, og derfor også liker å kommunisere visuelt i større grad, tror Skaug.

Flest bruker Facebook

Blant spørsmålene det representative utvalget fikk var: «Hvilke sosiale medier vil du benytte mobilen hyppigst til i sommer».

Disse sosiale mediene bruker menn i sommer:

1.    Facebook (89 prosent)

2.   Snapchat (34 prosent)

3.   Instagram (29 prosent)

4.   Twitter (14 prosent)

5.   Tinder (6 prosent)

6.   Andre (4 prosent)

Disse sosiale mediene bruker kvinner i sommer:

1.    Facebook (89 prosent)

2.   Snapchat (47 prosent)

3.   Instagram (45 prosent)

4.   Twitter (8 prosent)

5.   Tinder (1 prosent)

6.   Andre (3 prosent)

Håvard Atle Skaug. Foto: presse