I forbindelse med jubileet for 30 år siden, det vil si da skvadronen var 25 år, hadde Fosna-Folket et bredt anlagt reportasje om denne skvadronen. Da jubileet ble feiret i februar 1979 var det med 375 gjester til bords - deriblant Kong Olav V.

I det uvisse

1954 var oppstartsåret for 338-skvadronen. Men historien starter ikke der. Den starter egentlig med den tyske okkupasjonsmakten som først etablerte flyplass på Ørlandet under 2. verdenskrig. Norske styrker overtok anlegget i oktober 1945. Hva man skulle gjøre med det var imidlertid helt i det uvisse. I åra som fulgte var det derfor temmelig stille når det gjaldt militær aktivitet, det ble kun holdt enkelte øvelser på Ørlandet. Rullebanen som tyskerne bygget av tresviller ble demontert.

NATO

I 1950 ble det imidlertid bestemt at flyplassen skulle bygges ut til feltflyplass for jetjagerfly. I 1951 gikk man i gang med utbyggingsarbeidene. Flystripen ble gjenoppbygget og forlenget. Under utbyggingen ble flyplassen en del av NATOs infrastrukturprogram. Utbyggingen til NATO-standard var ferdig i juni 1952.

I 1954 ble 338-skvadronen etablert ved Ørland hovedflystasjon og ble i første omgang utstyrt med materiell i kjølvannet av amerikansk våpenhjelp til Norge. De første flytypene var F-84 og F-86. I etterkant av våpenhjelpen investerte Norge i F-5 Freedom Fighter kampfly før det etter hvert ble foretatt en overgang til nåværende F-16 kampflyflåte.

Store dager

Fosna-Folket hadde mye omtale av jubileumsfeiringen i 1979. 15. februar 1979, før det hele braket løs, sto blant annet følgende å lese:

"Alt er stelt i stand for store dager på Ørland flystasjon når 338 skvadron i helgen skal feire sitt 25 års jubileum. Det er duket til selskap for 375 gjester med H. M. Kong Olav i høysetet. Det er for øvrig andre gang at skvadronen får besøk av kongen. Det er en avdeling med viktige oppdrag for landet som markerer jubileum. I 25 år har skvadronen vært på vingene og fungert som politikorps i luftrommet over Midt-Norge og Sør-Norge. Mange er det som har vært med på å få gjort god innsats for at skvadronen skulle løse sin oppgave. Flyene har vært og er i luften nærsagt til alle døgnets tider. For at det skal være mulig må hver mann på sin plass gjøre en god jobb..."

Kilder: Fosna-Folket og Wikipedia

FEIRING: Fra jubileumsfesten 17. februar 1979. Foto: Gunnar Hoel, Brekstad
I LUFTA: En norsk F-5 Freedom Fighter (nærmest) i lufta sammen med en amerikansk F4 Phantom. Foto: Wikipmedia
OLAV: Kong Olav V gjestet Ørland hovedflystasjon i forbindelse med 338-skvadronens jubileum i 1979. Bildet er utlånt av Gunnar Hoel, Brekstad
F-5: F-5 Freedom Fighter var flytypen i 1979. Over løytnant Johnny Selnes og løytnant Torbjørn Rønning. Under flyet: Kontrollør kpt. Magne Brustad, løytnant Joar Birkelund og grenader Erling Nikolaisen. Foto: Fosna-Folket
UFO: UFO sto for musikken under jubileumsfesten. Foto: Gunnar Hoel, Brekstad