- Forskjellene er betydelige, sier forsker og prosjektleder ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU Marius Fimland.

LES MER: Tror på ny aktivitet på Hysnes

86 Hysnes-deltakere

Fosna-Folket møter ham og St. Olavs-overlege og stipendiat ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU Sigmund Gismervik på Hysnes fredag ettermiddag. Sistnevnte er i ferd med å fullføre sin doktorgrad. Der er effektene av arbeidsrettet rehabilitering ved Hysnes blitt sammenlignet med kognitiv adferdsterapi ved St. Olavs hospital i Trondheim.

- 86 deltakere som var 3,5 uker på arbeidsrettet rehabilitering på Hysnes, er sammenlignet med 80 deltakere som fikk 2,5 timer i uka i seks uker med kognitiv adferdsterap (acceptance commitement therapy) i i gruppe samt 3 individuelle samtaler i løpet av 6-ukersperioden, forteller Gismervik.

Pakkeløsning

Det spesielle med rehabiliteringstilbudet på Hysnes er at det er et slags «pakketilbud» med tre hovedfaktorer.

- Det er lagt vekt på samarbeid med NAV, arbeidsgiver og andre. Videre er fysisk trening en viktig del av tilbudet. Den tredje delen av pakka er kognitiv adferdsterapi. De 86 deltakerne på Hysnes fikk altså disse tre elementene , mens de 80 deltakerne vi sammenlignet dem med bare fikk kognitiv adferdsterapi ved St. Olavs hospital, forklarer Gismervik og Fimland.

Lavere fravær

Gjennom blant annet NAV-register og selvrapportering fra deltakerne, har forskerne kunnet følge hvordan deltakerne har klart seg i arbeidslivet etter rehabiliteringen.

- Vi har ikke de endelig tallene helt klare, men konklusjonene er tydelige. De som var 3,5 uker på arbeidsrettet rehabilitering på Hysnes hadde betydelig lavere sykefravær det første året etter oppholdet enn det deltakerne i sammenligningsgruppa hadde. I tillegg kom Hysnes-deltakerne raskere tilbake i arbeid, sier forskerne.

- Samfunnsnytte

Det arbeidsrettede rehabiliteringstilbudet ved Hysnes helsefort i Hasselvika legges nå ned, men forskningen vil leve videre.

- Vi skal følge Hysnes-deltakerne videre i en femårsperiode. Dersom det viser seg at effekten vedvarer også etter flere år og at kanskje oppholdet hindret noen i å bli uføretrygdet, da snakker vi virkelig samfunnsnytte, påpeker Gismervik.

- Best i Norge

Han og Fimland sier det finnes en rekke steder i Norge som tilbyr døgnbehandling som skal føre deltakerne raskere tilbake i arbeid.

- Men det har aldri blitt forsket på effekten før. Man har ikke tidligere hatt eksakt kunnskap om virkningene av tilbudet, sier Fimland.

Den kanskje største suksessfaktoren med Hysnes, er at behandling og forskning har gått hånd i hånd. Deltakerne har i forkant av oppholdet fått forespørsel om å bli forsket på.

- På Hysnes har vi klart å bygge en topp klinisk kompetanse som er kombinert med en gullstandard forskning. Det har underveis blitt forsket på hvordan behandlingen fungerte, for så å kunne optimalisere behandlingsmetodene. Det er samhandlingen mellom forskning og klinisk behandling som kjennetegner de beste sykehusene i verden. Hysnes har vært best på akkurat dette i Norge, mener Gismervik og Fimland.

Ingen forskjell

Forskerne har også forsket på om et kortere opphold på Hysnes hadde bedre effekt enn poliklinisk behandling ved St. Olavs hospital. I det kortere oppholdet er brukerne på Hysnes først i fire dager, så to uker hjemme, før brukeren igjen er fire dager på Hysnes. Forskerne fant ingen holdepunkter for at korttidsoppholdet på Hysnes ga bedre resultater enn det polikliniske tilbudet ved St. Olavs hospital.

Under presentasjonen fredag formiddag viste Hysnes frem behandlingsmetodene ved å spille rollespill på scenen i auditoriet. Foto: Alexander Killingberg
Seksjonsleder på Hysnes helsefort Hanne Tenggren. Foto: Alexander Killingberg