Saken ble behandlet som tilståelsesdom i Fosen tingrett mandag denne uken. Mannen i 20-årene møtte og erkjente straffskyld i henhold til siktelsen. Vedkommende ble, for kjøp, oppbevaring og innførsel av narkotika, dømt til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år. To dager i varetekt kommer som fradrag. I tillegg ble mannen idømt en bot på 5000 kroner.

Deprimert

Siktede forklarte at han var deprimert før han startet å bruke narkotika. Han anskaffet seg da hasj og marihuana til eget bruk. Siktede bodde på dette tidspunkt i Rissa. Den 31. januar i år ransaket politiet bopelen til mannen. Siktede oppbevarte da 86 gram hasj og 18 gram marihuana. Siktede erkjente i retten dette samt at han brukte hasj og marihuana den 30. januar i år.

Kjøpte hasj på kaférunde

I sommer var siktede på ferie i Nederland. Der kjøpte han både hasj og mariuhana på diverse «coffeeshops». Siktede forsøkte å smugle narkotikaen til Norge. Han ble imidlertid stoppet i tollen på Værnes med 21,9 gram hasj og marihuana.

Betydelig spredningsfare

Siktede er tidligere ikke straffedømt. Han har forklart at alt av narkotika, som han har erkjent befatning med, var tiltenkt eget bruk. Retten la i skjerpende retning vekt på at beslaget i januar i år var så stort at spredningsfaren ble ansett betydelig. Videre ble det pekt på at innførsel av narkotika anses som vesentlig grovere enn kjøp og oppbevaring. I formildende retning vektla retten at siktede hadde tilstått forholdene i siktelsen, og at dette hadde bidratt til en enklere og hurtigere oppklaring av saken.

Tilståelse ga redusert straff

Totalt har siktede hatt befatning med om lag hundre gram hasj. Retten påpekte at grensen mellom betinget- og ubetinget fengsel ligger på hundre gram hasj. Ifølge dommen ville siktede fått en straff på 40 dagers betinget fengsel, dersom han ikke hadde latt saken blitt behandlet som tilståelsesdom. Siden siktede har erkjent forholdene i siktelsen, ble straffen satt til 30 dagers betinget fengsel. Domfelte vedtok dommen.