Det kom som en stor overraskelse for mange da Ørland torsdag inviterte Bjugn til dialog om kommunesammenslåing.

Fokus på Åfjord og Roan

Bjugn har vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing med Åfjord og Roan, etter at ørlendingene sa nei til Bjugn i folkeavstemming i mai i år – og sammenslåingsforsøket ble skrinlagt.

Reaksjonene fra politikerne i Bjugn er blandede på at Ørland nå inviterer til dialog. Opposisjonsleder Einar Aaland (H) er tydelig på at fokus fortsatt er rettet mot Åfjord og Roan.

- Vi forholder oss nå til en vedtatt prosess med Åfjord og Roan. Det snakkes mye om Bjugns «overtramp» ovenfor Roan, der vi har invitert til dialog. Da kan man begynne å lure på hva dette utspillet er? Ørlendingene har sagt nei til sammenslåing med Bjugn. Respekterer ikke politikerne deres det? Og har de heller ikke respekt for den prosessen vi har gående, spør Aaland.

Store investeringer

Aaland mener invitasjonen til dialog er langt på overtid og stiller spørsmål ved timinga.

- Timinga er spesiell med tanke på at Roan skulle behandle vår invitasjon bare timer før, sier Aaland.

- Noen ønsker at vi skal tilbake til den forrige dialogen med Ørland, men det er viktig å si at veldig mye har endret seg siden den gang, deriblant tunge investeringsvedtak på Ørland, og et helt annet økonomisk ståsted. Samtidig går Bjugn i balanse i år, sier Aaland.

- Glad for invitasjon

Lene Kotte (Ap) er på sin side glad for at Ørland inviterer bjugningene til dialog. Hun tror imidlertid ikke det vil endre prosessen som nå pågår nordover på Fosen.

- Jeg er veldig glad for invitasjonen. Jeg snakker med mange innbyggere som har veldig lyst til at vi tar opp tråden med Ørland igjen. Vi bør ta invitasjonen på alvor, sier Kotte, som mener det er nå eller aldri dersom Ørland og Bjugn skal bli ett rike.

Flytte kommunegrensa?

- Hva synes du timingen?

- Timingen skyldes nok at Ørland hadde formannskapsmøte i går, og at forankringen ligger der. Jeg håper også at Bjugn kommune tar det på alvor at Ervika har signalisert at de ønsker dialog med Ørland angående å flytte kommunegrensa, sier Kotte og peker på at lignende signaler har kommet fra innbyggere ved Eide og Tarva.

- Dette vil ha stor betydning for Botngård, som da plutselig kan bli en liten utkant i en kommune med Åfjord og Roan, sier Kotte.

Ikke formell henvendelse

Varaordfører Hans Eide (Sp) sier han er overrasket over timinga ved invitasjonen, men påpeker at Ørland ikke har sendt en formell henvendelse til Bjugn kommune.

- Nei, så vidt jeg vet foreligger det ikke en offisiell forespørsel. Nå skal kommunestyret behandle budsjettet, og det er det som står i fokus. Så får vi se an reaksjonene fra innbyggerne i innbyggerundersøkelsen som skal gjennomføres denne uka, sier Eide.

LES DEBATTINNLEGGET: «Hvordan kunne det skje? Hvor trådde vi feil, og hvorfor?»

Han regner med utspillet fra Ørland vil bli tema under det ekstraordinære kommunestyremøtet 20. desember, da politikerne i Bjugn skal behandle endelig vedtak om sammenslåing med Åfjord og Roan.

Må diskuteres

Selv ønsker ikke varaordføreren å si hva hvordan Senterpartiet stiller seg til en mulig dialog med Ørland igjen.

- Det må diskuteres i gruppa, sier Eide, som var i mot sammenslåing med Ørland i 2014, men for i 2016.