Torsdag kveld vedtok Roan kommunestyre med ni mot åtte stemmer å takke ja til invitasjon til dialog om kommunesammenslåing med Bjugn og Åfjord. Mandag kveld denne uka møttes de tre ordførerne i Åfjord for å stake ut kursen for forhandlingene.

- Kjempeflott

Både Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord, og Ogne Undertun (Ap), ordfører i Bjugn, gleder seg over at Roan takket ja.

- Det er kjempeflott. Å snakke sammen er alltid en positiv ting, ingenting galt kan komme ut av det, sier Stjern.

- Jeg synes det er veldig hyggelig at de takket ja. Det gir oss en mulighet til å snakke sammen om felles utfordringer og muligheter, sier Undertun.

Forhandlingsutvalg

Før dialogen kan begynne må imidlertid noen formaliteter på plass. Åfjord har så langt operert med et administrasjonsutvalg som lokal prosjektorganisasjon for kommunereform i Åfjord. Utvalget består av formannskapet, tillitsvalgte for de ansatte samt alle partier i kommunestyret.

- Åfjord har administrasjonsutvalg, mens de andre kommunene har forhandlingsutvalg, så vi må blant annet finne ut hvordan vi skal organisere dette arbeidet. Det er et mål at det skal gjøres likt i alle kommunene som deltar, sier Stjern.

Bjugn vil stille med samme forhandlingsutvalg som forhandlet med Ørland tidligere i år.

Forlenget frist

Hvor mange forhandlingsmøter som skal avholdes er ikke bestemt på nåværende tidspunkt.

- Jeg tør ikke å si hvor mange møter det blir. Vi trengte kun ett møte med Åfjord for å få en intensjonsavtale i havn, riktig nok et felles kommunestyremøte. Med Ørland hadde vi ganske mange møter, så antallet vil nok avhenge av hvordan man opplever progresjonen, sier Ogne Undertun.

Alle involverte kommuner har fått utvidet tidsfrist i forbindelse med prosessen de har gående.

- I utgangspunktet har Fylkesmannen bedt om tilbakemelding før jul. Men så har Roan sagt at de ønsker å ha folkeavstemming, derfor har man fått utsettelse til slutten av januar, forklarer Stjern.

Intensjonsavtale blir tema

Både Undertun og Stjern tror den nevnte intensjonsavtalen vil bli et naturlig sted å starte når dialogen begynner. Avtalen bygger på en tidligere inngått intensjonsavtale mellom Åfjord og Roan, men denne gang er også Bjugn inkludert. Roan har ikke vært med på å utarbeide avtalen der også Bjugn inngår.

- Roan må få se på avtalen, og se hva som ligger i dette. Det er også viktig at vi i enda større grad greier å involvere befolkninga, sier Stjern.

Både Åfjord og Bjugn har valgt å gå for andre typer involvering enn folkeavstemming.

- Det er ikke unaturlig å starte med å høre hva Roan tenker om intensjonsavtalen. Det er også viktig at vi får høre hvilke utfordringer Roan sitter med, og hvilke muligheter vi har til å finne felles løsninger, sier Undertun.