Har inngått avtale: Opposisjonen har samlet seg

foto