Sjølaksefisket i Sør-Trøndelag økte betydelig i 2015. Fangstene er dermed på nivå med fangstene i 2008. Likevel er fangsten lav sammenlignet med historiske fangster.

Nedregulert

Årsaken til den kraftige økningen i prosent sammenlignet med forrige år er at fisket ble nedregulert i sesongen i 2014, mens økningen mot siste femårsperiode først og fremst skyldes spesielt lave fangster i årene 2012 til 2014 (i gjennomsnitt 12 000 tonn).

Fangstene av laks i sjøen i Sør-Trøndelag har i gjennomsnitt ligget rundt 45 000 tonn siste 20 års periode (1996-2015). Dette er knapt en tredjedel av fangsten i foregående 20-årsperiode (145 000 tonn).

Variasjon

Variasjonen i fangsten i sjøen kan ikke nøyaktig beskrive variasjonen i bestandsstørrelsen i perioden, fordi fangsten påvirkes blant annet av fiskereglene - først og fremst av antall dager det fiskes, som har blitt stadig færre. Bestandsstørrelsen, eller antall laks på vandring til vår region, regnes å være bortimot halvert i samme periode.

Den samlede oversikten over fangst får en først når Statistisk sentralbyrå legger fram tall for elvefisket i februar. Sikker kunnskap om hvor mye laks som har kommet inn til kysten i løpet av året, foreligger når innsigsberegninger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er klare.