Dette fastslår skogbrukssjef Edmar Bakøy etter at 24 dyr er påkjørt i desember.- Snøforholdene gjør at viltet trekker mot låglandet der de kommer i kontakt med trafikkert vei, forklarer han. Roger Olden som har hatt vakt på vilttelefonen har hatt mange henvendelser.

Det er totalt påkjørt 18 rådyr, en oter, en hjort og fire elger.- Dette er veldig mye. Bilførere anmodes om å senke farten og være oppmerksom på dyr nær veiene. Se etter spor i veikanten som viser at det er dyr som har beveget seg på veien nylig. I det siste har det vært flest påkjøringer fra Botngård til Oksvoll, fra Botngård til Ervik og på Nes. Så her lønner det seg å være ekstra forsiktig, sier Bakøy.

Det er flere tilfeller der det er påkjørt dyr uten at det er varslet.- Dette er svært uheldig da disse dyrene kan bli gående lenge med store smerter. Å unnlate å melde fra om påkjørsel er straffbart. Det er imidlertid ikke straffbart hvis en kjører på dyr ved et uhell. Ring politiet på 02800 og merk plassen hvis du er uheldig og kjører på vilt, råder han.

Det er også funnet åtte rådyr som antas er tatt av gaupe.- Det kan tyde på at vi kan ha flere gauper i området. Publikum anmodes om å melde fra om observasjon eller spor av familiegrupper av gaupe da disse skal registreres særskilt, sier skogbrukssjefen og fortsetter: - Hvis det fortsetter med mye snø bør hundeiere være forsiktig med å slippe hund løs. Hjorteviltet vil få en lang og tøff vinter i år og bør unngå å bruke mye krefter på å løpe unna løse hunder.

Her er viltloggen fra Ørland og Bjugn i desember:

01.12.10 kl 2330 Påkjørt rådyrkje ved Beian. Dyret ble ikke funnet på ettersøk og heller ingen tegn på at det var skadd.

- 02.12.10 kl 0915 Rådyrgeit påkjørt på Opphaug.

Dyret var dødt i smellet.

- 02.12.10 kl 1900 Melding om påkjørt elg ved gamle veistasjon etter Botengård, før Kruka. Ettersøk. Ingen tegn til skade på elg.

-03.12.10 kl 0100. Hjortkalv påkjørt på Lia, like ved avkjørsla til Ekseth. Kalven var død i smellet og mye ødelagt, Dyret var ikke menneskeføde og mestavakta hentet dyret. Det var en hannkalv.

-05.12.10 Fant en død rådyrbukk på Nes. Kunne ikke finne noen spesielle skader. Muligens død p.g.a alderdom.

- 05.12.10 kl 2030 Rådyrbukk påkjørt på Garten. Dyret funnet og avlivet etter et langt ettersøk.

- 08.12.10 Melding om dødt rådyr ved Torfinn Hansen like ved Høgdabakken i Olden. Det var et rådyrkje som var tatt av gaupe.

-11.12.10 Gaupedrept rådyrkje funnet ved Lars Bugten.

-12.12.10 kl 0530 Rådyr påkjørt av Ørland Taxi på toppen av Tinnbubakken. Dyret var nesten dødt og ble slått i hjel av passasjer. Mestavakta hentet dyret.

-13.12.10 kl 1800 Melding om påkjørt elg ved nedre enden av Liavatnet. Det ble foretatt et langt søk, men ingen tegn til at elgen var skadd. Jaktleder i området varslet om å holde øye med området, for eventuelt skadd elg.

-13.12.10 kl 2000 Melding om en oter som er påkjørt i Teksdal. Oteren var død.

- 15.12.10 kl 0330 Melding fra bilist om dødt rådyr midt på veien ved Eidsvatnet. Ingen melding om hvem som hadde kjørt på. En jeger i nærheten fjernet dyret.

- 15.12.10 kl 1000 Melding fra trafikkant om rådyr på 3 føtter på Liavatnet. Fikk tak i det og avlivet det. Høyre bakfot var knekt flere plasser. Skaden har oppstått for noen dager siden. Trolig påkjørt, men ingen melding. Det hadde gått betennelse i dyret. Reveåte.

- 16.12.10 kl 1530 Melding om påkjørt elg ved Stuaneset i Bjugn. To fra ettersøksringen og undertegnede på ettersøk i vanskelige forhold. Fikk tak i elgen etter 3-3,5 timers ettersøk. Hadde aldri fått tak i elgen uten løshund. Det var en drektig elgku. Brekt bein i bog. Vollan - Sæter jaktlag tok seg av dyret.

- 17.12.10 To sannsynlig gaupedrepte rådyr funnet i Asserøy-området. Et ved Valmyra og et ved Råka.

- 19.12.10 kl 1330 Elgku påkjørt på Nordskogen på toppen av "Dovre". Elgkua hadde brekt begge frambeina og kom ingen vei. En persom fra ettersøksringen dro ut og avlivet kua. Lia jaktfelt hentet kua og tok hånd om den. Kua hadde kalv med seg.

- 21.12.10 kl 1000 Påkjørt rådyr ved Steinvik. Lokal jeger avlivet det og tok seg av det. Det var ei geit.

- 23.12.10 Elgkalv avlivet på Tørrem p.g.a dårlig forfatning, det viste seg at den hadde vært meldrøyeforgiftet. Kjøtt kassert.

- 23.12.10 Melding om Gaupedrept rådyrgeit på Nes. Funnet i dalen ovenfor Risvika.

- 23.12 10 kl 1900 Rådyr påkjørt ikke langt fra Svein Lillengen. Dyret var dødt i smellet. Ettersøksringen hentet det. Det var en geit.

- 24.12.10 kl 0730 Melding om dødt rådyr på veien nedenfor Fagerenget skole. En person tok det til reveåte. Ingen melding fra påkjører. Det var en geit.

- 24.12.10 kl 1700 Melding om påkjørt rådyr på Nes like ved Reidulf Lund. Lokal jeger dro og avlivet dyret.

- 26.12.10 kl 0745 Melding om påkjørt rådyr ved Vikavatnet mot Vikansvingen. Person på ettersøk fikk ikke tak i dyret, men så at det sannsynligvis var litt skadd da det så ut som det haltet. Folk i området holder utkikk.

- 26.12.10 Gaupedrept rådyrbukk funnet ved Lysøysund skytterbane.

-30.12.10 kl 0200 Rådyr påkjørt mellom nedre enden av Liavatnet og sandlageret til vegvesenet. Ettersøk uten resultat. Det snødde veldig mye.

30.12.10 Gaupedrept rådyr funnet 20m fra hus på Asserøystranda. Det var en liten bukk.

- 31.12.10 kl 0400 Rådyr påkjørt på Hovde. Dyret avlivet. Det var ei geit.

- 31.12.10. kl 0900 Melding fra bilist om at han hadde kjørt på et rådyr på Ytteroldskogen like ved Storhammeren. Dyret funnet og avlivet. Det var et bukkje.

- 01.01.11 kl 0200 Melding om rådyr som lå i grøfta rett etter Karlestranda retning Oksvoll. En jeger i nabolaget dro for å se men fant ikke noe dyr. Var flere rådyr på ekra like ved, men ingen så skadet ut. Ingen hadde meldt ifra om påkjørsel. Uklart om det bare var et rådyr som lå og kvilte da det er veldig mye snø å tungt for rådyrene å bevege seg utenom veg, eller om det faktisk var et dyr som var påkjørt. Det var ingen tegn i området som tydet på noen påkjørsel. Ingen melding om påkjørsel mottatt.

- 02.01.11 kl 0715 Melding fra kvinnelig bilist om at hun hadde kjørt på et rådyr ved Torsidalen. Ettersøk uten resultat. Ingen tegn til skader, på dyret. Veldig mye dyr i området.

- 02.01.11 kl 0900 Melding om påkjørt rådyr rett etter Karlestranda retning Oksvoll. Dyret var dødt i smellet. Det var et bukkje.

- 02.01.11 Gaupedrept rådyr funnet på Vikavatnet. Torfinn Hansen observerte spor av en middels stor gaupe ved kadaveret. Rådyret er tatt natt til 2. jan.

- 03.01.11 kl 05.00. Påkjørt råbukk ved pumpehus, Svølgen i Skavdal. Jan H. Nygård rykket ut og avlivet dyret.