Samferdselsdepartementet gir Norsk Hestesenter nå et tilskudd på 210.000 kroner. Det skal  brukes på å finansiere produksjon av digitalt kurs- og undervisningsmateriell som skal bidra til å øke trafikktryggheten ved bruk av hest i trafikken.

- Jeg setter stor pris på engasjementet og initiativet til Norske Hestesenter. Jeg håper at dette vil være med på å øke bevisstgjøringen rundt temaet, seier Ketil Solvik-Olsen.

- Heldigvis er det svært få trafikkrelaterte ulykker med hest, men det har dessverre skjedd fatale ulykker. Ut fra trafikksikkerhetshensyn er det derfor et ønske at alle trafikanter blir bedre til å tilpasse seg hverandre i dagens trafikkbilde. Jeg har tidligere bedt Vegdirektoratet om å etablere ei arbeidsgruppe som skal se nærmare på problemstillinger knyttet til bruk av hest i trafikken, sier samferdselsministeren.