Analysen som er gjennomført av konsulentselskapet Safetec Nordic AS, ble i torsdagens kommunestyremøte i Ørland vedtatt. Fosna-Folket presentere i går analysen som er gjennomført av selskapet i samarbeid med kommunen og flere andre offentlige instanser. Uvær, bortfall av vannforsyning, lyngbrann, pandemisk influensa, brann ved Ørland medisinske senter, skipsulykke, luftfartsulykke, trafikkulykke, økt trussel ved flystasjonen, skoleskyting, gisselsituasjon, datahacking, atomulykke og sikkerhetsutfordringer i anleggsperioden for kampflybasen. Dette er noen av scenarioene i analysen fra firmaet Safetec Nordic AS.

- Viktig å synliggjøre

- Den er utrolig viktig. Vi har ikke revidert den på flere år, og har heller ikke hatt øvelser. At vi nå får synliggjøre hendelser som kan treffe, gir oss denne muligheten, sier ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp).

Han fastslår at den koster en del, men understreker at en beredskapsplan er lovpålagt og at den dermed må gjennomføres. Kostnadene er satt til 500.000 kroner, og vil legges inn i neste års budsjett.