NAV-leder Andrè Sagmo og de andre ansatte ved kontoret i Rissa har hektiske dager etter at drøyt 70 ansatte ved Noryards Fosen mister jobben som en følge av konkursen.

NAV-møte på Kvithylla

- Mandag flytter vi kontoret til Kvithylla og har møte med alle de ansatte. Der vil vi informere om de mulighetene og utfordringene de har, sier Sagmo.

Bygdas to banker, Sparebank1SMN og Stadsbygd Sparebank, blir også med på møtet.

- Vi samarbeider med dem om situasjonen som er oppstått. Mange kan få redusert betalingsevne etter å ha mistet jobben, og hvordan man ordner privatøkonomien i en slik situasjon er av stor betydning. Derfor ønsker vi å ha bankene med på møtet, sier Sagmo.

Permanent situasjon

NAV har allerede en god stund kjent trykket fra Kvithylla i og med at 127 ansatte ble sagt opp tidligere i år.

- Vi er veldig på situasjonen som har oppstått, og vi skal ha et godt forhold til verftet. Oppsigelsen av de 127 var tuftet på at det skulle komme et nytt skrog, men situasjonen nå med konkurs er mer alvorlig. Nå øker vi bemanningen her ved kontoret. Nå må vi virkelig snu oss rundt i og med at vi har fått en permanent situasjon. Samtidig vil jeg få skryte av de ansatte her på kontoret som virkelig står på, sier Sagmo.

Alvorlig for Rissa

Konkursen hos hjørnesteinsbedriften i Rissa berører mange, ikke bare i Rissa, men også ellers på Fosen.

- For Rissa kommune er dette alvorlig. Kommunen taper skatteinntekter, det er en risiko for at folk må flytte fra bygda, og det er en fare for at kompetanse forsvinner fra Rissa, tror NAV-lederen.

Han samarbeider tett med de andre NAV-lederne på Fosen, og også med NAV Sør-Trøndelag for på best mulig måte løse problemene som kan oppstå når så mange mister arbeid og inntekt.

- NAV skal være med på å skaffe nye jobber til dem som har mistet arbeidsplassen sin. Vi har stor tro på at det igjen blir arbeid og aktivitet hos Noryards, sier Sagmo.