- Her har vi en ferdig mal for hvordan HMS-arbeidet i framtida kan organiseres ved byggeoppdrag, sier LO-leder Gerd Kristiansen etter at hun fredag besøkte anleggsområdet der Forsvarsbygg nå er inne i en hektisk periode med tilrettelegging for kampflyet F-35.

LO-leder Gerd Kristiansen sier hun er imponert over samarbeidet kamflybasedirektør Olaf Dobloug (i bakgrunnen) har utviklet med LO på Ørlandet. Foto: Skjalg Ledang

Sikkerhet

Sikkerhet er høyt prioritert i alle ledd, både med hensyn til entreprenører, ansatte og selve anleggene som bygges innenfor gjerdet som omkranser Ørland Flystasjon. Etter at stasjonssjef Aage Lyder Longva og direktør kampflybase Olaf Dobloug i Forsvarsbygg hadde orientert LO-lederen, så var det LO-koordinator Roar Aas og fagansvarlig SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Odd Henning i Forsvarsbygg som inngående forklarte Gerd Kristiansen om måten alt rundt HMS er organisert på ved kampflybaseutbyggingen.

Samarbeid

Forsvarsbygg lønner for øvrig LO-koordinatoren, som igjen jobber tett sammen med fagansvarlig SHA i Forsvarsbygg. Entreprenørene som ønsker å delta i konkurransen om oppdragene i baseutbyggingen må oppfylle en rekke krav om de skal komme i betraktning når Forsvarsbygg har de ulike prosjektene ute på anbud. Kravene knyttes både til de som vinner oppdrag og eventuelle underleverandører disse bruker i utføringen av oppdragene.

LO-koordinator Roar Aas og LO-leder Gerd Kristiansen på treningsrommet ved anleggshotellet som huser hundrevis av arbeidere som bygger kampflybasen. Foto: Skjalg Ledang

Ved hjelp av egen skjema som er utarbeidet med entreprenørene levere en slags selvangivelse som viser at de oppfyller krav knyttet til blant annet arbeidskontrakter, tariffavtaler og bruk av lærlinger i oppdragene.

Setter krav

Blant annet skal minimum fem prosent av arbeidede timer på samme byggeplass utføres av lærlinger, mens minimum 40 prosent skal utføres av faglærte arbeidere. Videre skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Til det siste kravet, så må det legges til at det kun er norske statsborgere som tillates brukt på byggeprosjektene, da alle må sikkerhetsklareres. I praksis ville det tatt for lang tid om man også skulle sikkerhetsklarert utenlandske arbeidere.

Systematisk

LO-koordinator Roar Aas forklarte Gerd Kristiansen at man erfarer at systemet som praktiseres ved kampflybaseutbyggingen fører til at det er ordnete forhold, men det gjennomføres også stikkprøver for å kontrollere at regelverket følges.

Stasjonssjef Aage Lyder Longva (t.f.) og direktør kampflybase Olaf Dobloug i Forsvarsbygg orienterte og LO-leder Gerd Kristiansen. Foto: Skjalg Ledang

I dag foregår det tolv parallelle prosjekter ved kampflybasen, og hele 220 ulike bedrifter er i virksomhet inne på anlegget. 500 arbeidstakere er på samme tid i arbeid med byggingen, og daglig er det knapt 400 overnattinger ved anleggshotellet. Mye av arbeidet som utføres krever også høy fokus på sikkerhet.

Skole for framtida

For LO-lederen er det vesentlig at alle ansatte har trygge og ordnete arbeidsforhold som er i tråd med lovverk og gjeldene avtaler i arbeidslivet. Etter fredagens orientering er Gerd Kristiansen tydelig på at hun er imponert over organiseringen som LO og Forsvarsbygg i samarbeid har utviklet på Ørlandet innen HMS-sektoren.  Til Fosna-Folket sier Kristiansen at hun ser systemene som er utviklet på Ørlandet som et ferdig malverk som kan danne skole for hvordan oppgavene innen HMS-sektoren kan løses i framtida. - Jeg er imponert over det de har fått til, avslutter LO-leder Gerd Kristiansen.