- Det er helt unikt hvor mye som skjer på Fosen nå. Det er nå muligheten er der. Timingen har mye å si, sier Margaret Aune som sitter i styret på det nyoppstartede Nettverket Fru Inger.

I 2016 var 24 prosent av styremedlemmene i aksjeselskap i Sør-Trøndelag kvinner. 16,2 prosent av daglige ledere var kvinner og 12,3 prosent av styrelederne i aksjeselskaper var kvinner.

Det vil Nettverket Fru Inger gjøre noe med.

Vekst og omstilling

Fredag hadde organisasjonen styremøte der kickoff-arrangementet til organisasjonen ble diskutert.

De fire styremedlemmene viser til forskning som sier at mangfold i styrer bidrar til vekst i selskapene som får flere stemmer inn dit beslutningene tas.

- Vi må sikre innovasjonen og veksten i bedriftene på Fosen. Det krever mot for å si ja til å være med i et styre eller være en leder. Det er ikke fordi man er kvinne og kvoteres inn, men fordi kvinnene på Fosen sitter på kompetansen som kreves i dag, sier Tine Karlsen.

Når regionen og bedriftslivet er i stor omstilling mener kvinnene i styret at tiden er rett for å få med kvinnestemmer på innovasjonene for å realisere så mye av potensialet som mulig.

- Kvinner må ha mot til å være synlige og ha en stemme. Kvinner må tørre å si ja når man blir spurt. Man må tørre å søke på lederstillinger, sier Aune.

- Vi skal bygge et nettverk for å hjelpe og støtte hverandre. Vi prøver å få med så mange som mulig fra ulike miljøer. Politikere, forsvarskvinner, og alle de andre som ønsker å være med, sier Gunnhild Tettli.

Partnere

Ideen om å starte et nettverk begynte da Karlsen og Hanne Falstad satt på hurtigbåten og kom inn på temaet om kvinner i styrene. I Trondheim er det flere kvinnearenaer, men det har det ikke vært liknende aktive arenaer på den andre siden av fjorden.

- Vi har fått på plass to hovedsamarbeidspartnere som vi har inngått treårs-avtaler med. Ørland Sparebank og Rædergård entreprenør er opptatt av innovasjon og nytenking og ønsker å bli med inn, sier Falstad.

Kjernen i organisasjonen er på plass, og det er klart for det første store arrangementet, en kickoff den 31. mai.

- Vi håper på en full kinosal da. Det er mange kvinner med lederkompetanse her. Gjennom et møte kan vi også se hvem vi er. Møtet er åpent for alle, sier Tettli.

- Organisasjonen er i oppstartsfasen, og vi er åpne for innspill på veien videre. Vi har en grunntanke, men skal rette oss etter det kvinner på Fosen ønsker å fokusere på, sier Karlsen.

Temamøter

Nettverksbygging er en viktig faktor for å være med på de beslutningene som tas. Organisasjonen ønsker også unge kvinner spesielt velkommen, på lik linje alle kvinner som har eller ønsker å utvikle seg til å ta posisjoner der avgjørelsene fattes.

- Vi kan lære av hverandre, heve kompetansen, men ikke minst synliggjøre den kompetansen vi allerede har, sier Falstad.

Temaer som retorikk, å få politisk gjennomslagskraft, nettverksbygging, styrearbeid, sosiale medier, presentasjonsteknikk, ledelse og rekrutering er blant områdene Nettverket Fru Inger håper å få med Fosens kvinner på.

Fru Inger

Styret i Nettverket Fru Inger sier det ikke vil være å ta hardt i å kalle Fru Inger tidenes mest berømte fosning. Født i 1475, var hun Norges rikeste landeier og Norges mektigste kvinne.

- Dette er ikke noen syklubb, men et nettverk for profesjonelle kvinner, sier Karlsen.

- Fru Inger giftet bort døtrene sine for å få mest mulig makt. Det skal ikke vi. Vi vil identifisere oss litt med henne, og navnet kom helt naturlig, sier Aune.

- Vi tror det er mange kvinner som vil bidra til utviklingen. Med et nettverk blir terskelen for å si ja, terskelen for å søke på lederjobber lavere. Det er viktig å ha noen å snakke med og å ringe for å spørre og dele erfaringer med, sier Tine Karlsen på styremøtet i Nettverket Fru Inger.