Fly drevet fram med jetmotor kontra propell representerer et stort sprang. Legger man til mer aerodynamikk til utformingen, ja så er det nesten som å sammenligne en motorsykkel med en gammel trampsykkel.

Luftwaffe

Om Messerschmitt Me 262 noen gang var på Ørlandet i løpet av 2. verdenskrig er oss ukjent. Men det var denne flymaskinen som sto for starten i utviklingen av en helt ny type jagerfly - jagerfly med jetmotor.

Me 262 var et tysk tomotors jetdrevet kampfly utviklet og produsert av Messerschmitt for Luftwaffe under annen verdenskrig. Flyet ble produsert i to hovedvarianter, som jagerfly «Schwalbe» (Svale) og som jagerbomber «Sturmvogel» (Stormfugl).

Verdens første

Me 262 sitt banebrytende design hadde innflytelse på flyutviklingen i hele verden i tiden etter andre verdenskrig. Det fløy første gang med jetmotorer 18. juli 1942 og regnes derfor som verdens første jetdrevne fly i operativ tjeneste, ifølge Wikipedia.

Vingene var bøyd bakover noe som var nyskapende og som ga flyet en høy grad av stabilitet ved høye hastigheter. Det ble utviklet fra 1938 og masseprodusert på 1940-tallet og ble for alvor satt inn i krigsinnsatsen fra 1944. Flyet fikk ikke særlig stor betydning under selve krigen, da bare rundt 150 fiendtlige fly ble skutt ned for hver 100. nedskutte Me 262. Me 262 ble imidlertid svært sentralt i etterkrigstidas flyutvikling.

«Rottemetoden»

På tross av at flyet opprinnelig ble utviklet som jagerfly beordret Hitler at det skulle brukes i rollen som angreps- og bombefly. Denne avgjørelsen ble senere omgjort. Me 262 ble produsert i flere andre varianter, deriblant som toseters treningsfly (B-1a) og nattjager (B-2a).

På grunn av den lave akselerasjonen var Me 262 svært utsatt når det skulle ta av eller når det kom inn for landing. En god del av Me 262 flyene gikk tapt ved at flyene ble skutt ned under landingen. Metoden ble etter hvert kalt «rottemetoden» blant de allierte pilotene.

Styrket luftvernet

Tyskerne styrket over tid luftvernet rundt flyplassene, noe som medførte en dramatisk økning i de allierte tapene, og metoden ble etter hvert skrinlagt. Det var spesielt det britiske Hawker Tempest og de amerikanske P-47 Thunderbolt og P-51 Mustang som representerte den største trusselen, da disse kunne komme opp i høye hastigheter og hadde en viss sjanse til å stupe ned mot en Me 262 og skyte den ned.

Gloster Meteor

I 1944, omtrent samtidig som at Me 262 ble satt i operativ tjeneste, kom det britiske Gloster Meteor jetflyet, men dennes operasjoner var begrenset til Storbritannia. Disse jetflyene møttes aldri i kamp. Den første luftkampen mellom jetfly skjedde ikke før under Koreakrigen.

I 2004 ble det startet en begrenset produksjon av kopier av den originale Me 262 i Seattle, USA.

Me 262A ved National Museum of the United States Air Force i Dayton,Ohio, USA. Foto: Magnus Manske
En nybygd Me 262-kopi under et flyshow I 2006. Foto: ChrisiPK
Fra cockpiten på en Me 262. Foto: Doomych