Stenginga finnser sted ved Grøtvikelva på Fv 755 Leksvik -Vanvikan i Leksvik kommune. Høvet er at det legges ned ei ny overvannsledning.Omkjøring må skje om Kråkmo (Fv 87 og fv 82).