Gjennom prosjektet "Aksjon Burot" ønsker Norges Astma- ogallergiforbund å mobilisere til luking av burotplanten over hele landet - detteer nemlig  en pollentype det er mulig å bekjempe.

Burot er et ugress som vokser overalt i lavlandet i Sør- og Midt-Norge, ogpollenet skaper store problemer for allergikere. "Aksjon Burot"støttes i år med midler fra ExtraStiftelsen, mye på grunn av gode resultater itidligere år.

- 220 000 nordmenn er rammet av burotallergi. Noen får astma, blirsykemeldte fra jobb og skole, og mange kan ikke delta i idrett eller sykle tiljobb og skole i spredningsperioden. Vi vet at dette prosjektet har potensialtil å bety veldig mye for veldig mange, forteller generalsekretær iExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen.

Det bekreftes av Eli Mathea Olsen, regionsekretær i NAAF Østafjells ogprosjektleder for "Aksjon Burot":

- Effektiv bekjemping av burot hever  livskvaliteten for de mangepollenallergikerne på ettersommeren og høsten. For de som ikke er allergiskehar det også stor betydning ved at de ikke utsettes for det sterke allergenetog pådrar seg burotallergi, forklarer hun.

NAAF har god erfaring med at luking er et effektivt tiltak ilokalmiljøer og mottar mange tilbakemeldinger om at dette er veldig hjelpsomtetter en allerede lang og hard pollensesong.

- Samtidig er vi avhengig av frivillig dugnadsinnsats for å bekjempe burotpå steder som ikke blir slått, fortsetter Olsen, og oppfordrer:

- Har du en time ledig i helga, løp ut og lukburot!