Kvalifiseringsprogrammet skal gi muligheter til dem som faller utenfor i samfunnet og blir avhengig av sosialhjelp.- Dette er viktig satsing for å bekjempe fattigdommen, sier stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (Ap).

30.000 mennesker i Norge har i dag sosialhjelp som hovedkilde. Kommuner med NAV-kontor får i år tildelt 50 millioner kroner til å sette i gang kvalifiseringsprogrammet. Neste år foreslår regjeringen at det settes av 230 millioner kroner til dekning av kommunenes ekstrautgifter ved programmet. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til mennesker som faller mellom arbeid og trygd. De deltar ikke i arbeidslivet, men har heller ingen medisinsk diagnose som gir rett til trygd.- Kvalifiseringsprogrammet skal bestå av tiltak som støtter opp og forbereder overgangen til arbeid. Vi har tro på at de fleste mennesker har et potensial i seg til å klare å gjøre en arbeidsinnsats hvis de får god og riktig oppføling, sier Eva Kristin Hansen.

Deltakere på kvalifiseringsprogrammet får rett til en stønad på to ganger folketrygdens grunnbeløp, det vil si omlag 133.600 kroner med dagens satser. I Fosen får Ørland 213.940 kroner, Bjugn 183.882 kroner og Rissa 135.922 kroner i år.