Hendelsen fant sted i Åfjord en kveld tidlig i sommer. Mannen som truet med pistolen er fra en annen kommune. I tingretten avga han uforbeholden tilståelse. Han ble dømt til ubetinget fengsel i 25 dager som er i tråd med politiets forslag til straff.

Han må også tåle at våpenet blir inndratt.