Hvert år sjekker Tannhelsetjenesten tennene til alle femåringer, 12-åringer og 18-åringer. Prosentandelen som aldri har hatt karies, det vil si hull i tennene, er lavest for alle tre aldersgruppene i Rissa. I 2006 var det 54 prosent av femåringene som aldri hadde hatt karies. Tallene for 12 og 18-åringene er henholdsvis 31 og 13 prosent. Gjennomsnittstallene for Nord Tannhelsedistrikt viser at 76 prosent av femåringene, 47 prosent av 12-åringene og 19 prosent av 18-åringene har tenner uten hull.Nord Tannhelsedistrikt består av tannklinikkene i Rissa og Åfjord samt Byåsen, Lilleby og Sentrum tannklinikker i Trondheim.

- Hvorfor det står så dårlig til i Rissa vet vi ikke. Åfjord er en landkommune vi kan sammenligne oss med, og der er det mye mindre karies. Undersøkelsen fra 2006 viser at hele 88 prosent av femåringene i Åfjord var uten hull i tennene. Blant 12-åringene var det 49 prosent som aldri hadde hatt hull, og 22 prosent av 18-åringene hadde tenner uten hull. Jeg kan ikke tro at rissværingene har dårligere gener enn åfjordingene når det gjelder tenner, så årsaken må ligge et annet sted. Men jeg tror det vil være lettere å gjøre noe med tannhelsa enn å finne årsaken til at Rissa ligger så dårlig an, sier tannpleier Åshild Buås ved Tannhelsetjenesten i Rissa. Hun tror de aller fleste unge enten tar fluortabletter eller pusser tennene med fluortannkrem, så derfor ønsker hun å rette oppmerksomheten mot kostholdet.:

- Strategien vår er at vi vil prøve å få alle som har med unger å gjøre til å tenke kosthold. Vaner legges som kjent i ung alder. I første rekke bør foreldrene tenke over sine vaner. Vi har også snakket kosthold med barnehager og ansatte i SFO, sier Åshild Buås.Sukkerforbruket er noe hun gjerne ser blir mindre. Småspising er heller ikke noe tennene setter pris på.- Drikk heller vatn enn sukkerholdige drikker. Brusflasker med skrukork er ingen god ting for tennene. Det fører til at ungene tar en liten skvett brus nå og da i stedet for å drikke alt på kort tid. Dermed blir tennene utsatt for syreangrep hele tiden, og det tærer hardt på emaljen. Jeg skal ikke ta lørdagsgodtet fra noen, men jeg mener det er en fordel at det spises fort i stedet for at det porsjoneres ut i hele helga. Vi voksne har også lagt oss til spisevaner som gjør at vi beiter litt hele tiden fra skåler som er plassert rundt omkring. Det er uheldig for tannhelsa.Når det gjelder vanndrikking ser jeg at folk er blitt mer bevisst. Det er stadig flere som drikker vatn når de er tørst, sier Åshild Buås som håper unge rissværinger i framtida vil komme bedre ut av Tannhelsetjenestens undersøkelser.