Rådmannen foreslo å ta bort 100.000 kroner til aktivitet, gi 135.000 kroner mindre til hjemmesykepleien og øke egenandelen på trygghetsalarm.

Et fellesforslag fra Ap, SV og KrF om å ta inn igjen 100.000 kroner til aktivitet, og 135.000 kroner til hjemmesykepleien, som sammen med rådmannens forslag gir to nye stillinger ble vedtatt. I tillegg blir det gratis trygghetsalarmer, noe som vil koste omlag 212.000 kroner.

- Seks av åtte parti er representert i formannskapet, og det vi gjorde var bare kosmetiske endringer, men viktige endringer, mener HOM-leder Sverre Pukstad (KrF).

- Selv om jeg personlig syntes rådmannen kom med et godt budsjettforslag, ønsker vi å sette søkelyset på det vi er mest opptatt av, sier Pukstad som er meget fornøyd med at enigheten partiene i mellom er så stor.

Budsjettet for omsorgssektoren er på totalt nesten 55 millioner kroner.

Når det gjelder trygghetsalarmer ble det oppgitt feil kostnad i artikkelen på tirsdag. Det riktige skal være at brukerne i dag betaler 100 kroner i måneden. Rådmannen forslo å øke dette til 175, men formannskapet vedtok altså at brukerne i Rissa skal få gratis trygghetsalarmer. De følger dermed etter Osen kommune som har hatt dette tilbudet i flere år.