- Det hemmer oss når vi prøver å få resultater for kommunen