Kommuneoverlegen fikk startskuddet for årets vaskinering