Denne nyheten fikk politikerne til å bryte ut i applaus

foto