– Byggenæringa på Fosen skriker etter lærlinger og elevene må få søke

foto