Attenåring kjørte nesten dobbelt så fort som fartsgrensa i åttisone