Fraråder kultur og oppvekst-sammenslåing: – Vil gå på bekostning av skoler og barnehager i en tid som vil bli svært krevende

foto