I forhandlinger om salg av over 40 mål i ny næringspark

foto