Bussen sønnen satt i havnet i grøfta langs vei uten mobildekning: – Må det gå liv før de gjør noe?