Boligmarkedet: – Mulige kjøpere forventer en slags rabatt

foto