Nødetater rykket ut til brann i trafo: oppretter sak