Ber om anmeldelse etter voldssituasjon på festival