Starter planlegging av natur-lekepark: – Dette skal bli en møteplass for folk i alle aldre