Har vært nedleggingstruet i flere år: – Sammenslåingen har ført til at vi jobber på tvers

foto