Har vært nedleggingstruet i flere år: – Sammenslåingen har ført til at vi jobber på tvers

Randi Fjeldvær. Foto: Jonas Olsen Withbro