Skal selge historisk sentrumsbygg: – Vil koste å sette det i stand, men potensialet er stort

foto