I 16 kommuner i Sør-Trøndelag og åtte kommuner i Nord-Trøndelag utgjør personer fra Polen den største innvandrergruppen, viser tall fra Trøndelag i tall 2016.

Flest i Rissa

Rissa er den kommunen på Fosen som har flest innvandrere med 510 personer. 101 av disse har polsk bakgrunn. De to andre store innvandrergruppene i Rissa er personer fra Litauen og Eritrea med henholdsvis 96 og 34 personer.

Også i Ørland er polakkene den største innvandrergruppen med 65 personer. Deretter følger Filippinene og Litauen med henholdsvis 33 og 23 personer. Totalt bor det 311 personer med innvandrerbakgrunn i Ørland.

Nederland er størst

Bjugn har 276 innvandrere, og nederlenderne er den største gruppen med 41 personer. Deretter følger Tyrkia med 33 og Filippinene med 24 personer.

I Leksvik utgjør personer fra Filippinene den største innvandrergruppen med 42 personer. 20 personer fra Litauen og 19 personer fra Eritrea har bostedsadresse i Leksvik.

Også i Åfjord er polakkene i flertall blant innvandrerne med 30 personer. Deretter følger Syria med 26 og Litauen med 12 personer.

Roan har 96 innvandrere, og 30 av dem kommer fra Polen. Litauen kan skilte med 18 personer og Tyskland med 11.

Osen er den Fosen-kommunen med færrest innvandrere. 12 av de 38 innvandrerne kommer fra Litauen, 10 fra Polen og 4 fra Eritrea.

Hver 10. innbygger er innvandrer

Roan er den fosenkommunen som har størst andel innvandrere. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde i 2016 9, 8 prosent av befolkningen.

I Rissa utgjorde innvandrere 7,7 prosent av befolkningen, og i Leksvik var andelen på 7,3 prosent. I Ørland og Bjugn var andelen innvandrere på henholdsvis 6,0 og 5,8 prosent..

Lavest andel innvandrere hadde Åfjord med 4,3 prosent og Osen med 3,8 prosent.