Vil «overvåke» skog med viktig biologisk mangfold

På Fosen finnes det sjelden kystgranskog, som på dette bildet fra Åfjord. Foto: Beate Sundgård