Det var for vel to uker siden at det gikk et steinras ved Måvika på fylkesvei 14 i Roan. Fredag forrige uke åpnet veien igjen, men mange foreldre kvier seg for å sende barna med skolebussen på den rasutsatte veien.

Passasjerbåt til skolen

Totalt er det snakk om 19 skoleelever, hvorav alle bor nord for raset, som derfor trenger alternativ transport for å komme seg på skolen.

Fredag ble det satt inn passasjerbåt, men denne båten er kun satt opp til å kjøre mandag og tirsdag denne uka. Elevene har siste skoledag før jul onsdag 21. desember.

- Etter det vet vi ingenting. Det er en prosess som må tas med AtB, fylkeskommunen og kommunen som sådan. Vi får se når vi starter opp igjen 3. januar, sier varaordfører Erik Jakobsen (Ap).

Har ikke valg

Ifølge varaordføreren kommer spørsmålet om man skal fortsette med båt for buss opp i fylkestinget 10. januar neste år.

I tillegg til de elevene som bor nord for rasstedet, er det også 21 elever som bor sør for Måvika, men som ikke har annet valg enn å ta bilveien.

- At veien blir bedre er ikke viktig bare for skoleungene, men hele lokalsamfunnet. Vi må ha en vei som er av en slik standard at vi slipper å være livredde hver gang vi kjører den. Vi er nødt til å ha en sikker vei, sier Jakobsen, som mener det er større vilje til å utbedre veien blant fylkespolitikerne etter raset.

- Skjønner dem godt

Varaordføreren har forståelse for at mange foreldre ikke ønsker å sende barna sine med skolebussen.

- De synes det er risikabelt, og jeg skjønner dem godt.

Senest lørdag forrige uke, dagen etter veiåpninga, gikk det nok et ras på veien, imidlertid i mindre skala.

- Det øker ikke tilliten til at det er sikkert å kjøre der, og gjør at man blir skeptisk. Veien blir ikke sikrere av at man setter opp et skilt, det må gjøres noe med det, sier Jakobsen.