Kontrakten skapte etter det Fosna-Folket kjenner til sjokkbølger innad i kommunen da den ble kjent i mai i år. Den var en utløsende faktor for prosessen som denne uka endte med at formannskapet bak lukkede dører innvilget en permisjonssøknad fra rådmann Dretvik. Permisjonen med full rådmannslønn gjelder fra 14. september i år til og med 31. desember 2017.

LES RÅDMANNENS TILSVAR.

LES STRØMS TILSVAR.

- Forhandlet ikke lønn

Det var i vår at saken om rådmannens lønnskontrakt begynte å rulle for alvor. I Leksvik kommune er det politisk forhandlingsutvalg som består av fem folkevalgte politikere, som skal fastsette og forhandle rådmannens lønn. Dette står i kommunens delegasjonsreglement, som ble vedtatt av kommunestyret 23. oktober 2008. Rådmann Kai Terje Dretvik startet i sin jobb som rådmann i Leksvik kommune 1. november 2013. I valgperioden 2011 - 2015 var det Jon Normann Tviberg (KrF) som ledet utvalget som skulle ha fastsatt rådmannens lønn.

- Forhandlet utvalget på noe tidspunkt med Dretvik om hans lønn som rådmann?

- Nei, og det gjelder også for andre funksjoner som var vårt ansvar. Det etterlyste vi, sier Tviberg til Fosna-Folket.

Rådmannslønna steg

Til tross for at politisk forhandlingsutvalg aldri fikk i oppgave å forhandle om rådmannens lønn, skal Dretviks lønn i løpet av perioden 2013 til 2015 ha blitt oppjustert fra 850 000 kroner til 930 000 kroner.

Etter det Fosna-Folket kjenner til, begynte politikere i kommunen å undres over hvorfor rådmannens lønn steg uten at de fant noen avtaler om lønnsjusteringer.

Den «hemmelige» avtalen

Så dukket den gullkantede lønnsavtalen til rådmannen opp i mai i år. Avtalen skal ha blitt signert bare dager før at fellesnemda for Indre Fosen kommune 25. juni i fjor valgte Leksvik-rådmann Dretvik som kommuneadvokat i den sammenslåtte kommunen. Avtalen, som bærer daværende ordfører Strøm og varaordfører Jahn K. Winges (H) underskrift, inneholder etter det Fosna-Folket erfarer tydelige punkter om Dretviks lønn og etterlønn som rådmann i Leksvik og kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.

Leksvik kommune:

  • Dretviks årslønn som rådmann i Leksvik økes fra 880 000 kroner til 930 000 kroner.

  • Dersom Dretvik slutter før kommunesammenslåingen trer i kraft 1. januar 2018, gis Dretvik tre årslønner i etterlønn. Til sammen 2 790 000 kroner.

  • Dretvik har krav på to uker ekstra ferie i året.

Indre Fosen kommune:

  • Etter det Fosna-Folket får opplyst, skal Dretviks årslønn som kommuneadvokat i Indre Fosen være minst det samme som han hadde i årslønn i Leksvik kommune, altså 930 000 kroner.

  • Dersom Dretvik slutter i jobben, gis han fire årslønner i etterlønn. Det vil si minimum 3 720 000 kroner.

  • Avtalen inneholder også et punkt som binder Indre Fosen kommune til å sikre Dretviks fremtidige pensjonsvilkår, selv om han slutter i Indre Fosen kommune.

  • Dretvik har krav på tre uker ekstra ferie i året.

  • Avtalen gir Dretvik rett til å benytte hjemmekontor samt krav på kontor både i Leksvik og Rissa.

LES HELE AVTALEN HER.

«Ingen» kjente avtalen

Nåværende ordfører Steinar Saghaug (H) og andre Leksvik-politikere sier at de aldri ble orientert om rådmannens ”hemmelige” arbeidsavtale. Politisk forhandlingsutvalg, som altså skal forhandle rådmannens lønn, var også helt ukjent med avtalen.

Prosjektleder for sammenslåingen av Leksvik og Rissa og rådmann i nye Indre Fosen kommune, Vigdis Bolås, avviser bestemt at noen i juni i fjor hadde fått mandat til å forhandle lønn og etterlønnsbetingelser for en ansatt i Indre Fosen kommune. Hun svarer videre bestemt nei når Fosna-Folket spør om Leksvik-rådmann Dretviks avtale på noe tidspunkt var kjent i fellesnemda. Bolås sier selv at hun ikke ble kjent med avtalen før i mai i år, altså nesten ett år etter at den ble inngått.

Kjent ugyldig

Etter at avtalen ble kjent i mai, har politisk forhandlingsutvalg gått i forhandlinger med rådmannen. Utvalget, som altså skal fastsette rådmannens lønn, har kjent avtalen fra juni 2015 ugyldig. Forhandlingene mellom utvalget og rådmann Dretvik endte med at kommunen og Dretvik ble enige om en permisjonsavtale. Den er vedtatt av formannskapet og skal endelig behandles av kommunestyret 15. september.

- Det er så enkelt at jeg skal over i en krevende rolle som kommuneadvokat i nye Indre Fosen kommune. Det er snart ti år siden jeg har praktisert som advokat, og jeg har behov for å kurse meg opp litt. Kommunen har vært raus som lar meg få anledning til det, sa Dretvik selv til Fosna-Folket etter at permisjonssøknaden ble offentlig kjent tirsdag forrige uke.

Får full lønn

Torsdag ble permisjonssøknaden innvilget av Leksvik formannskap. Denne nye avtalen gir Dretvik full rådmannslønn i permisjonstiden fra 14. september i år til 31. desember 2017. Leksvik kommunestyre foretar den endelige behandlingen av saken i møtet 15. september.

Leksvik-ordfører Saghaug har uttalt til Fosna-Folket at kommunen trolig vil forsøke å rekruttere ny rådmann internt for perioden frem til sammenslåingen.

Fosna-Folket har vært i kontakt Torkil Berg (Ap), som leder kontrollutvalget i Leksvik. Han bekrefter at utvalget er i gang med å granske saken.

Ordfører Ove Vollan (H) i Rissa bekrefter at han ble kjent med innholdet i avtalen i mai i år, men sier at saken ikke er behandlet i fellesnemda. Vollan ønsker ikke å kommentere avtalen, og viser til at saken ikke er ferdig behandlet i Leksvik kommune.

Rådmannens tilsvar

Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik sier frykten for at den fremtidige jobben som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune hang i en tynn tråd, var den viktigste årsaken til vilkårene i arbeidsavtalen.

- Jeg går fra en lovpålagt oppgave som rådmann i Leksvik til en ikke lovpålagt jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Derfor ønsket jeg meg en avtale som sikret meg kompensasjon i tilfelle jeg mistet jobben mot min vilje, sier Kai Terje Dretvik om bakgrunnen for kontrakten som ble undertegnet i juni i fjor.

- Beklagelig

I henhold til Leksvik kommunes delegasjonsreglement er det politisk forhandlingsutvalg som skal forhandle lønn med rådmannen.

- Hvorfor ble ikke dette fulgt i forbindelse med avtalen som ble inngått i juni 2015?

- Det kjenner jeg ikke til. Men sentrale politikere som ordfører og varaordfører kan sikre seg fullmakter.

- Daværende ordfører Einar Strøm tar selvkritikk på det punktet.

- Ok. Om det ble gjort på feil måte, er det beklagelig, svarer Dretvik.

- Hvorfor ble verken formannskap, kommunestyre, fellesnemda for Indre Fosen kommune eller andre relevante informert om rådmannens avtale?

- Det har jeg ikke noe svar på. Det var i hvert fall ingen grunn til å holde den hemmelig. Arbeidsavtalen var ikke unntatt offentlighet.

- Opplever du fremgangsmåten som ble fulgt i forbindelse med inngåelsen av din arbeidskontrakt i juni 2015 som etisk forsvarlig?

- Ja. Jeg tror man må tenke på at dette først og fremst handler om to ting. Det ene er min stilling i den nye kommunen, det andre er rådmannsstillingen. En stilling som kommuneadvokat hadde det kanskje vært bruk for i startfasen i en ny kommune. Jeg ville først og fremst ha en arbeidsavtale, og jeg ville sikre meg en kompensasjon i tilfelle jeg skulle miste jobben mot min vilje.

- Avtalen gir deg krav på fire årslønner i etterlønn dersom du slutter som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. I tillegg sikrer den andre goder som for eksempel fremtidig pensjon, adgang til å benytte hjemmekontor. Finner du dette rimelig?

- Dette er ikke uvanlige betingelser. Om det er rimelig eller urimelig, får andre vurdere, svarer Dretvik.

Rådmannen utdyper videre følgende i en SMS til Fosna-Folket:

«Når det gjelder pensjon, så er det viktig å være klar overat det gjelder særregler for rådmenn knyttet til særaldersgrenser. Det var et ønske fra meg om å ikke miste de rettigheter jeg hadde. Derfor er det en del av avtalen», forklarer han.

- Men i henhold til avtalen, kunne du jo ha jobbet ei uke som kommuneadvokat, så sluttet og fått med deg fire årslønner?

- Sånn kan man ikke se avtalen. Dette var aldri intensjonen.

- Har du forståelse for at avtalen oppleves som uspiselig når den nå blir kjent?

- Nei, egentlig ikke. Det er ingen kostnad knyttet til denne avtalen så lenge jeg har jobben som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.

- Når du ser tilbake på innholdet i avtalen fra juni 2015. Ville du signert på de samme vilkårene i dag?

- Ja. Jeg ville sannsynligvis bedt om det i tilfelle jeg skulle miste jobben som kommuneadvokat rett etter sammenslåingen i 2018.

- Hvem var det som laget utkastet til denne avtalen?

- Det gjorde vi i fellesskap.

- Strøm sier det var du som laget utkastet?

- Det kan godt hende det var jeg som skrev, men vi hadde samtalt på forhånd om hva som skulle stå der.

- Ser du fram til å begynne i jobben som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune?

- Ja. Det gjør jeg. Det blir en spennende jobb. Nå har jeg forstått det slik at formannskapet har innvilget min permisjonssøknad slik at jeg kan studere og sette meg i stand til å gjøre jobben som kommuneadvokat, svarer Dretvik.

Varaordførerens tilsvar

Tidligere varaordfører Jahn Winge (H) i Leksvik signerte også avtalen med rådmann Dretvik. På spørsmål om hvorfor delegasjonsreglementet til kommunen ikke ble fulgt i forbindelse med avtaleinngåelsen, svarer han slik:

- Det kokte ganske kraftig i den perioden. Vi var midt oppe i sammenslåingen, og vi hadde hatt utskiftinger i administrasjonen. Kai Terje Dretvik kom inn og gjorde en svært god jobb da han tok over som rådmann i november 2013. Han fikk snudd kommunen fra flere millioner i driftsunderskudd til overskudd. Han var en person vi virkelig ville ha med oss videre i sammenslåingsprosessen. Han var veldig viktig. Jeg tror ikke jeg tenkte så langt i forhold til delegasjonsreglementet. Det er bare å beklage det, sier Winge.

- Ikke urimelig i næringslivet

Han understreker bestemt at han inngikk avtalen i beste mening. I ettertid innrømmer Winge at formannskapet og politikerne burde vært informert. Han mener de økonomiske vilkårene i avtalen ikke er urimelige sammenlignet med hva som er vanlig blant annet i næringslivet.

- Dersom det er en nøkkelperson man virkelig vil ha med videre, så er ikke dette unormalt. Denne avtalen utløser ikke kostnader med mindre man vil kvitte seg med ham, påpeker Winge.

På spørsmål om hvem som laget utkastet til avtalen, svarer Winge at den ble laget i fellesskap.

- Vi diskuterte det. Akkurat hvem som skrev den, vet jeg ikke. Men innholdet var diskutert før den ble skrevet, svarer den tidligere varaordføreren.

Han påpeker at han selv i juni 2015 var på tur ut av politikken i Leksvik, og at han ikke hadde noen egen vinning i avtalen.

Strøms tilsvar

Tidligere Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) tar selvkritikk for lønnsavtalen han inngikk med Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik i juni i fjor. Senterparti-veteranen erkjenner at avtalen burde vært lagt fram for politisk behandling og at mye skulle vært gjort annerledes. Han nekter imidlertid for at han justerte opp rådmannens lønn for å øke sin egen godtgjørelse.

Ville berge rådmannen

Strøm forklarer at han gikk inn for Dretviks lønnsavtale for ikke å risikere å miste ham som rådmann.

- Dette var i en særdeles stressa situasjon for Leksvik kommune med folkeavstemning, folkemøter og alt. I tillegg eksisterte det en avtale om at rådmannen i Leksvik skulle slutte å være rådmann fra 1. januar 2018. Det var rådmannen i Rissa som skulle bli rådmann i Leksvik, sier Strøm.

Han påpeker at Leksvik da var i en situasjon med en rådmann som visste at han var ferdig som rådmann i 2018.

- For oss var det nokså avgjørende å klare og beholde rådmannen frem til 1. januar 2018. Jeg gjorde det for å berge rådmannen. Så er jeg i ettertid blitt kjent med at rådmannen har sagt seg villig til å reforhandle avtalen. Jeg opplevde i juni 2015 en situasjon der vi fort kunne stå uten rådmann, forklarer Strøm innledningsvis når Fosna-Folket tar kontakt.

Innrømmer feil

Fosna-Folket fulgte videre opp med å stille noen spørsmål som var forberedt på forhånd.

- I delegasjonsreglementet som ble vedtatt i 2008 står det at politisk forhandlingsutvalg skal forhandle rådmannens lønn. Hvorfor ble ikke delegasjonsreglementet fulgt ved fastsettelsen av rådmannens lønn?

- Det skulle vært gjort. Der får jeg skylde på arbeidspress og rimelig høyt stressnivå inn imot det som skulle komme like etterpå. Hele mitt fokus lå jo selvfølgelig på folkeavstemning og kommunesammenslåing og det at rådmannen skulle slutte å være rådmann. Det får skrives litt på stresskontoen, svarer Strøm.

Avviser personlig vinning

25. april 2013 vedtok Leksvik kommunestyre «reglement for godgjøring av folkevalgte i Leksvik kommune». I punkt 5.1 står følgende:

«Ordføreren frikjøpes i 100 % stilling. Som godtgjøring utbetales lønn tilsvarende 100 % av rådmannens lønn».

Reglementet som ble vedtatt i april 2013, var gjeldende da ordfører Strøm i juni 2015 skrev under avtalen som ga rådmann Dretvik et lønnshopp på 50 000 kroner.

- Ved at du var med på å sette opp rådmannens lønn med 50 000 kroner, økte du din egen godtgjørelse med samme beløp.

- Nei, nei. Jeg har ikke fått utbetalt noen godtgjørelse i forhold til det. Det har ikke slått inn noe for meg.

- Så godtgjørelsen din den økte ikke?

- Nei. Det var i alle fall slettes ikke min mening. Jeg var jo på vei ut, svarer Strøm som gikk av som ordfører etter valget høsten 2015.

Lønn

Den tidligere ordføreren svarer videre at han ikke har sjekket om godtgjørelsen hans økte fordi rådmannslønnen gikk opp.

- Det var i alle fall ikke poenget og heller ikke meningen. Meningen var å berge den rådmannen vi hadde fram til 1. januar 2018. Jeg er for så vidt ikke kjent for å mele min egen kake ut.

- Oppleverer du fremgangsmåten som ble fulgt i forbindelse med rådmannens kontrakt i juni 2015 som etisk forsvarlig?

- Etisk forsvarlig? I ettertid ser jeg jo at det var grunn til å legge frem dette for politisk behandling. Jeg hadde ikke etiske problemer med det da, og jeg har ikke etiske problemer med det nå, men jeg har heller ikke noe problem med å si at akkurat dette kunne vært gjort annerledes.

- Kan du forklare bakgrunnen for at rådmannen skulle ha tre årslønner i etterlønn dersom han sluttet som rådmann i Leksvik før sammenslåingen?

- Men nå har jo rådmannen sagt at han er villig til å reforhandle hele den kontrakten med sittende formannskap. Det er jo en veldig lang etterlønnsavtale, men jammen er det heller ikke veldig enkelt å slå sammen to kommuner og sørge for at administrasjonen fungerer hele veien. Men fortsatt, i ettertid kunne dette ha vært gjort annerledes.

- Hvorfor ble ikke formannskapet, kommunestyret, fellesnemda for Indre Fosen kommune eller andre relevante informert om rådmannens avtale?

- Dette var en sak jeg skulle ha reflektert mer over, men det var utrolig mye som lå på mitt bord de dagene der. Utrolig mye.

- Men den avtalen som ble signert i juni i fjor, den regulerer også Dretviks lønn som kommuneadvokat i Indre Fosen og der er det et punkt om at han har krav på fire årslønner i etterlønn dersom han slutter.

- Nå er jeg ikke så sikker på at man trenger å tolke kontrakten sånn som det. Jeg sitter imidlertid ikke med kontrakten foran meg nå. Men jeg er veldig glad for at Dretvik sa at han gjerne kunne forhandle hvert eneste punkt i avtalen i ettertid. Dermed åpnet han også rom for en politisk prosess. Det forstår jeg at politikerne i Leksvik ikke var villige til å være med ham på.

- Men som ordfører i Leksvik, var det uproblematisk å skrive under på en avtale som omhandler hans fremtidige jobb i Indre Fosen kommune?

- Nei, jeg synes ikke det. Og det hører med til det jeg har sagt også. At i ettertid så skulle dette ha vært gjort annerledes.

- Har du forståelse for at avtalen oppleves som uspiselig når den nå blir kjent?

- Ja. Samtidig vil jeg si at Dretvik opplevde vel det slik han også i ettertid.

- Når du ser tilbake på avtalen i juni 2015. Ville du signert på de samme vilkårene om du skulle ha gjort det på nytt i dag?

- Nei.

- Kan du utdype det?

- Om det ikke hadde vært for den situasjonen som forelå, at vi skulle inn i en folkeavstemning og alt, ville jeg ha forelagt dette for politisk behandling. Det var ikke særlig mye tid til det akkurat da.

- Hvem laget utkastet til avtalen?

- Det var Kai Terje, selvfølgelig. Jeg har ikke hatt noe med utarbeidelsen av avtalen å gjøre.

På spørsmål fra Fosna-Folket, forteller Strøm at han i perioden rundt kontraktinngåelsen i juni 2015 var under et stort arbeidspress. Sp-veteranen sier at han jobbet hele tiden, bortsett fra den tiden han sov. Han avslutter med å si at han håper denne konkrete saken ikke får prege den nye kommunen for mye.

Fra torsdagens formannskapsmøte. Fra venstre er rådmann Kai Terje Dretvik, ordfører Steinar Saghaug og varaordfører Bjørnar Buhaug. Foto: Knut Inge Blix Furuseth