Det er Namdalsavisa som melder om dette.

Det er nedsatt ei styringsgruppe bestående av Bjørn Engen og Grete Selbo fra Statland Vekst, ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid og leder for Utviklingskontoret for Midtre Namdal, Odd Arne Flasnes.

Gruppa presenterte fø helga forprosjektet for Flatanger-ordfører Reidar Lindseth. Han signaliserer at Flatanger er interessert i å være med. Osen er også orientert, og håpet er at også denne kommunen blir med.

- Oppgaven vår er å skaffe til veie et beslutningsgrunnlag. Et tiltak som det her er snakk om, har blant annet med samfunnsutvikling i området å gjøre - som å skape bolyst i utkantene, påpeker Grete Selbo overfor NA.

Illustrasjonsbilde Kystekspressen. Foto: Kjell Dahle