Ørland går for å være et Danmark i miniatyr, med et flattterreng velegnet til å ferdes i på sykkel. Med gjennomrestaurerte Hovde Gårdsom utgangspunkt drog samfunnsplanlegger Heidi Fossland sammen med et tjuetallspersoner ut på oppdagelsesferd.

Med på turen var arkitekter fra tre firmaer som er blitt plukketut til å delta i «Parallelloppdrag Kystbyen Brekstad». I følget var ogsårepresentanter for kommune, Fosen Næringshage, representanter frafylkeskommunen og regionale interessenter.

Interessen for «ParallelloppdragKystbyen Brekstad» skal ifølge kommunensjøl ha vært større enn forventet. En mottok 33 søknader eller tilbud. NorskeArkitekters Landsforbund (NAL), som kommunen får gode råd og god bistand fra,kommenterer på sine hjemmesider at det rent «kommersielt» er veldig lite å hente på å være med på noeslikt for arkitektteamene.

De antar at den dugnadspregede arbeidsformen og en fagliginteressant miljøfokusert oppgavestilling oppfattes som attraktiv. Potensialetfor læring og erfaringsoppbygging veier tungt når så mange gode miljøer søkerom å delta i parallelloppdraget.

Parallelloppdraget gjennomføres av Ørland kommune med bistand avNALs Fagavdeling. De tre utplukkede firmaene er C F Møller Norge AS / DronningaLandskap AS / Haugen-Zohar Arkitekter AS / TØI / Erichsen & Horgen AS /Vista Analyse AS, Arkitektfirmaet Helen & Hard AS / LALA Tøyen AS og DyrvikArkitekter AS / ATSITE Landskapsarkitekter / Architectopia AS.

Ifølge samfunnsplanlegger Heidi Fossland handlet rundturen påsykkel mye om å vise hvordan Brekstad ser ut og om å få et inntrykk av hvilkeverdier Brekstad har å by på. Mye av bebyggelsen er nyere enn 35 år, men detfinnes flere trebygninger fra tidligere tiår. Stipendiat Daniel Johansen varmed på rundturen, og han trakk fram meierisalen som en av de bygningene medhistorie og særpreg som bør tas vare på.

Fuglefredningsområdene tett på sentrum er blant de særpreg ogkvaliteter som landskapet rundt sentrum har. Valget av framkomstmiddel varheller ikke tilfeldig. Blant dem som arkitektene fikk møte var det en kar fraStatens Vegvesen. Han understreket betydningen av å ha sykkelen somframkomstmiddel i bakhodet når det planlegges.

Hva de fikk ut av turen vil vi få et innblikk i når de trearkitektfirmaene legger fram sine ideer i september. Da skal det også være etfolkemøte der folk kan få legge fram sine synspunkter. Arbeidet skal væreferdig sommeren 2014.