- Den siste er det påvist flere nye skader, så det var en ganske grei sak å forlenge, sier Seljevold.

Skadene han sikter til er kadaver funnet i både Verran og Åfjord. 12. og 13. august ble det funnet tre kadaver i Simadalen i Verran. Disse ble trolig tatt av bjørn samtidig som de åtte andre skadene i Verran 6. og 7. august. I Stordalen i Åfjord ble det funnet ferske kadaver mandag 13. og onsdag 15. august.

- Kan bli konflikt

Nytt denne gangen er at det fra tirsdag 21. august kan bli åpnet for ordinær lisensfelling. Seljevold forteller at dette har gjort dem noe mer tilbakeholden angående skadefelling nå.

- Dersom man har folk som ønsker å jakte på lisens i tillegg til et skadefellingslag, kan det bli konflikter mellom de to jaktformene, fordi to jaktlag jager samme individ. Tidligere har vi hatt tilfeller av dette, forteller han.

Inntil videre er det blitt gitt skadefelling i en uke til. Endelig avklaring rundt eventuell ordinær lisensfelling vi skje på mandag, ifølge Seljevold.

DNA-svar på mandag

På mandag kommer det også et offisielt svar på de fire første DNA-prøvene som nå snart er ferdig hastebehandlet hos NIBIO Svanhovd, ifølge Tore Solli i Indre Fosen kommune.

- De fire første prøvene er ferdig behandlet, og svaret får vi vite på mandag. Det er også sendt inn flere prøver som vil bli testet etter hvert. Jo flere prøver, jo mer opplysninger får vi, sier Solli.

Det er allerede via DNA-testing bekreftet at to forskjellige bjørneindivid har vært ved det samme sauekadaveret ved Nygårdssetra i Leksvik tidligere i sommer.